Loading...
 

1e zondag van de advent C - eerste lezing

2 C. Leterme Jeruzalem Mei 2012


…page…

Jeremia 33, 14-16: God belooft een Messias

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De tijd komt – zegt God -,
dat Ik zal doen
wat Ik aan Israël en Juda heb beloofd.

In die dagen zal Ik aan David
een wettelijke afstammeling geven.
Die zal het land rechtvaardig en eerlijk besturen.

In die dagen zal Juda gered worden
en zal Jeruzalem veilig zijn.
En men zal die stad heten:
`Jahwe, onze gerechtigheid'.Stilstaan bij…

Israël
(= strijder met God)
Deze naam kreeg de aartsvader Jakob na het gevecht met God bij de beek Jabbok (Genesis 32, 28)
Dit woord kan verschillende betekenissen hebben:
- andere naam voor Jakob
- afstammelingen van Jakob: de Israëlieten, het joodse volk
- de tien stammen die samen het Noordrijk vormden
- naam van het land waar de Israëlieten woonden.
- naam van het land waar nu de Israëli’s wonen.
In deze context slaat ‘Israël’ op het Noordrijk.

Juda
(= dank God)
Juda was de vierde zoon van Jakob en Lea. Hij bedacht het plan om Jozef als slaaf te verkopen, maar was ook degene die bereid was om slaaf te worden in de plaats van Benjamin.
Juda is de stamvader van de stam Juda, één van de twaalf stammen van Israël. Deze stam werd later de belangrijkste stam. Koning David hoorde ook bij deze stam.
Later werd deze naam ook gegeven aan het Zuidrijk.
Het woord ‘Juda’ leeft voort in het actuele woord ‘jood’.

David
Koning David ging de geschiedenis in als de koning die welvaart en vrede realiseerde.


Gerechtigheid
Gerechtigheid is: leven volgens de tien geboden, in een juiste (rechte) verhouding tussen mensen onderling en tussen de mensen en God.
‘Gerechtigheid’ wordt vaak verward met het woord ‘rechtvaardigheid’ (= iemand recht doen, geven wat iemand toekomt)

Bij de tekst

Historische context

Jeremia had een grote waardering voor koning Josia, omdat die de Tora terug centraal plaatste in het leven en de cultus. Maar Jojakim, de zoon van Josia die hem opvolgde, sloeg een totaal andere weg in: hij werd een despoot die veel belang hechtte aan macht rijkdom en luxe.
Het onheil dat Jeremia voorspelde werd werkelijkheid: Jeruzalem werd verwoest; de koning en het grootste deel van de bevolking werden verbannen naar Babylon.
Van dan af bracht de profeet een boodschap met toekomst. Op een dag zullen de ballingen terugkeren naar Jeruzalem. Daar mogen ze naar uitzien. Dan zal God uit de stam van David een Messias laten opstaan die het recht zal handhaven en gerechtigheid zal realiseren.

Suggestie

Grote kinderen

BIDDEN

Dromen van een liefdevolle wereld

God, onze Vader,
we hebben grote dromen!
Dromen van een wereld
waarin mensen vol liefde
met elkaar omgaan.

We willen graag zo'n mensen zijn,
zodat de wereld een plaats wordt
vol licht, liefde en vrede.