Loading...
 

2 Koningen 2, 1.6-14

2 Wind

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Koningen 2, 8-14: Elia wordt in de hemel opgenomen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kort voordat God Elia in een stormwind ten hemel zou opnemen,
vertrok de profeet Elia samen met Elisa uit Gilgal
Elia tot hem: `Elisa, blijf hier, want God zendt mij naar de Jordaan.'
Elisa zei: `Zowaar God leeft en zowaar jij leeft: ik verlaat je niet.'
Toen gingen ze samen verder.
Vijftig leden van het profetengilde volgden hen.
Maar toen Elia en Elisa aan de Jordaan stilhielden,
bleven ze op een afstand staan.
Aan de oever van de Jordaan deed Elia zijn mantel uit.
Hij rolde die op en sloeg ermee op het water.
Dit verdeelde zich naar links en naar rechts.
Zo konden Elia en Elisa door de droge bedding naar de overkant gaan.
Toen ze daar aankwamen zei Elia tegen Elisa:
- Zeg me wat ik voor jou kan doen, voordat ik van jou word weggenomen.
- Ik zou graag een dubbel deel van uw geest willen, zei Elisa.
- Je vraagt iets moeilijks, zei Elia.
Maar als je mij ziet, wanneer ik word opgenomen, dan zal je dat krijgen.
Zie je mij niet, dan wordt jouw bede niet verhoord.
Terwijl zij pratend verder gingen,
kwam er opeens een wagen van vuur met vurige paarden ervoor.
Die scheidde hen van elkaar.
In een stormwind werd Elia in de hemel opgenomen.
Toen Elisa hem niet meer zag, scheurde hij zijn kleren doormidden.
Zo verdrietig was hij.
Dan raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen,
keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan.
Hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het water.
Er gebeurde niets.
- Waar is de Heer, de God van Elia? riep hij.
Toen sloeg hij weer op het water,
en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts zodat Elisa kon oversteken.

Stilstaan bij ...

Oversteken
Dit ‘oversteken’ doet denken aan de doortocht van de Rode Zee met Mozes, en de doortocht door de Jordaan met Jozua.

Dubbel
Dit doet denken aan de gewoonte om bij een erfenis een dubbel deel te geven aan de oudste zoon (die daarmee zijn moeder moest onderhouden).

Elisa
= God is redding.

Kleren scheuren
= teken van rouw.

Bij de tekst

Betekenis

Dat Elisa de mantel van Elia krijgt, betekent dat de geest en de zending van Elia op hem overgaat. Zo verbindt deze tekst het optreden van de leraar met dat van zijn volgeling.Relatie met het Nieuwe Testament

Lucas 24, 50-53
Handelingen 1, 1-11: Hemelvaart van Jezus Christus.Volksgeloof

Omdat volgens 2 koningen 2, 11 de profeet in een storm ten hemel is gevaren met een vurige wagen en paarden, denken mensen dat Elia niet echt gestorven is. Daarom kan hij naar de aarde terugkeren om – dikwijls onherkenbaar – mensen te helpen.
Dit maakt duidelijk waarom de omstanders bij Jezus’ kruis dachten dat Jezus om Elia riep.

Bijbel en kunst

Icoon

Atelier Saint Martin


ANONIEM (kunstenaar onbekend)

Ascension

Bespreek
- In de tekst van de Bijbel is nergens sprake van de zon. Wat zou de kunstenaar hier met de zon willen weergeven?
- Waarom zou de kunstenaar zowel de zon als de ‘vurige wagen’ oranje/rood/geel geschilderd hebben?

Als je de tekst waarop deze tekening gebaseerd is vergelijkt met de tekst van Lucas over de hemelvaart van Jezus …
- Wat is dan hetzelfde?
- Wat is verschillend?
‘Teksttekening’
Zoek welk element op dit kunstwerk het best de betekenis van deze Bijbeltekst over de hemelvaart van Elia weergeeft. Teken dit heel zacht op een blad papier. Schrijf nadien met stift de tekst over op de lijnen die je getekend hebt. Gom daarna de lijnen weg. Gebruik eventueel een paar kleuren om de tekening te doen opleven.


Suggestie

DOEN

Inkleuren

OT De Profeet Elia Opgenomen