Loading...
 

2 Petrus 3, 12-15a.17-18

Fireworks (46)

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Petrus 3, 12-15a .17-18: De komst van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kijk uit naar de komst van God en doe Hem sneller komen.
Op die dag zal de hemel in vlammen opgaan
en zullen de sterren smelten in vuur.
Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
die heeft God beloofd.
Daar zullen mensen leven zoals God dat graag heeft.
Intussen, moeten jullie ervoor zorgen
om zuiver en perfect voor God te verschijnen.
Dan zullen jullie in vrede leven met God.
Beschouw het uitstel dat God jullie in zijn goedheid geeft,
als een goedheid die jullie geluk verschaft.

Vrienden, jullie zijn dus gewaarschuwd.
Pas op dat jullie zich niet laten meeslepen
op de dwaalwegen van wie goddeloos is.
Hou vast aan jullie geloof.
Groei in de goedheid en de kennis
van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid!Stilstaan bij

Vuur
Bij de zondvloed werd de aarde door water ‘verzwolgen’. In de tijd waarin deze brief geschreven werd, gingen joden, Perzen, Stoïcijnen, christenen ... ervan uit dat hemel en aarde zullen vergaan door vuur.
In de context van deze brief vernietigt dit vuur niet de schepping, maar het onrecht, waardoor de schepping niet voluit de schepping van God kan zijn.

Bij de tekst

Petrus

De tweede brief van Petrus werd niet door de apostel zelf geschreven, maar door iemand die zich ‘Simeon Petrus’ noemt.

Deze ‘tweede brief’ van Petrus werd duidelijk geïnspireerd door de brief van Judas en zou geschreven zijn in het begin van de tweede eeuw na Christus. Men heeft er wel geen idee van waar die brief geschreven werd.Historische context

Toen deze brief geschreven werd, dacht men dat het einde van de wereld nabij was. De schrijver moedigt de christenen aan om mee te bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.