Loading...
 

2 februari: Opdracht van de Heer A B C - eerste lezing

2 Smelten


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Maleachi 3, 1-4: Hij zal komen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zegt God:
‘Let op, Ik zal mijn boodschapper sturen.
Hij zal de weg voor mij effenen.
Plotseling zal God, naar wie jullie uitzien,
de engel van het verbond naar wie jullie verlangen.
naar zijn tempel komen,
Hij zal komen – zegt God van de hemelse machten.

Wie zal die dag kunnen doorstaan?
Wie zal staande blijven wanneer Hij verschijnt?
Want Hij is als het vuur van een smid,
als de zeep van iemand die wol wast!
Hij zet zich neer
als iemand die zilver smelt en het zuivert.
Hij zal de Levieten zuiveren en zeven zoals goud en zilver,
zodat ze op de juiste manier offers brengen aan God.
De offers van Juda en Jeruzalem
zullen God terug met vreugde bevallen,
zoals het vroeger was, zoals lang geleden.Stilstaan bij …

Bode
In het Grieks is bode: ‘angelus’, een woord dat aan de basis ligt van het voord ‘engel’ in het Nederlands)
In het Hebreeuws is bode: ‘Maleachi’, de naam van de profeet die deze tekst schreef.

Levieten
Nakomelingen van Levi, de derde zoon van de twaalf zonen van Jacob. De stam Levi was de enige van de twaalf stammen van Israël die geen grondgebied bezat in het Beloofde Land. In plaats daarvan zorgden de Levieten voor het heiligdom, eerst voor de tabernakel, de tent waarin de ark van het verbond werd bewaard en bij iedere tussenstop op de tocht in de woestijn terug moest opgebouwd worden. Daarna, na de vestiging in het Beloofde Land, voor de tempel te Jeruzalem, waar ze als bewakers, schatbewaarders of musici werkten.
Bij de tekst

Maleachi

De profeet Maleachi is een profeet die felle kritiek had op de tempelcultus en de priesters die er dienst deden.
Lees meer over deze profeet.Relatie met Lichtmis

Men herkende in de engel waarover de profeet spreekt, Jezus die als pasgeboren kind de tempel bezocht en wilde dat er in de tempel eer bewezen werd aan God, zoals voorzien door de Wet van Mozes.