Loading...
 

20e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Romeinen 11, 13-15 . 29-32: God redt iedereen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1794-1795)

Vrienden, het volgende schrijf ik speciaal voor de niet-Joodse christenen. Ik ben een apostel voor de niet-Joden. En ik dank God voor de taak die hij mij gegeven heeft. Maar ik hoop dat ik ook Joden, mensen van mijn eigen volk, zal kunnen redden. Ik hoop dat zij jaloers worden op het geloof van de niet-Joden. Want dan gaan ze misschien zelf ook geloven.
Veel Joden geloofden niet in Jezus Christus. Toen kregen de niet-Joden het goede nieuws te horen, en zij gingen geloven. Zo kwam het weer goed tussen God en de wereld. En het wordt nog veel beter als straks alle Joden gaan geloven. Want dan zullen de mensen opstaan uit de dood, en dan begint het eeuwige leven!

De liefde die God geeft, duurt eeuwig. Als hij iemand uitkiest, is dat voor altijd.
Niet-Joden, luister! Vroeger waren jullie ongehoorzaam aan God. Maar nu merken jullie dat God toch goed voor jullie wil zijn. Dat kon gebeuren doordat de Joden ongehoorzaam werden aan God. Zo moest het gaan. Door hun ongehoorzaamheid leerden jullie Gods goedheid kennen. Maar God wil dat ook de Joden zullen merken dat hij goed voor hen wil zijn. God heeft er dus voor gezorgd dat alle mensen, Joden en niet-Joden, ongehoorzaam werden. Want alleen zo zouden alle mensen, Joden en niet-Joden, merken dat God goed voor hen wil zijn.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Nu richt ik mij tot jullie die vroeger heidenen waren.
Ik ben apostel van alle volkeren.
Ik vind dit een erg belangrijke opdracht,
omdat ik hoop dat ik zo mijn eigen volk tot jaloersheid kan prikkelen
en er een deel van kan redden.
Want als hun verwerping van Jezus de wereld verzoening heeft gebracht,
wat kan dan hun aanvaarding anders betekenen
dan dat ze zullen opstaan uit de dood?

Want God komt nooit terug op zijn goedheid
en ook niet over wie Hij roept.
Vroeger waren jullie ongehoorzaam aan God.
Maar nu merken jullie dat God toch goed voor jullie wil zijn.
Zo zal het met de joden gaan:
ze zijn nu ongehoorzaam,
maar door de goedheid die jullie ondervonden hebben,
zullen ze zelf goedheid ondervinden.
Zo heeft God ieder mens laten ongehoorzaamheid zijnn
zodat Hij voor iedereen goed kan zijn.Stilstaan bij …

’Apostel van de heidenen / van alle volkeren’
Het Griekse woord voor ‘heidenen’ is hetzelfde als ‘volken’.
Paulus ziet zijn taak als die van de profeten Jesaja en Jeremia.
De opdracht van de profeet Jeremia werd omschreven als: ‘Profeet voor alle volken’ (Jeremia 1, 5).

Eigen volk
Hiermee bedoelt Paulus de joden.

Bij de tekst

Betekenis

Het uiteindelijke doel van God is: goed te zijn voor alle mensen.Historische context

Dat sommige joden Jezus afwezen als de verwachte Messias ontgoochelde Paulus heel erg. Daarom begon hij zich te richten naar 'heidenen', mensen die een ander geloof hadden dan het joodse.