Loading...
 

20e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Gitaar

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 5, 15-20: Zing voor de Heer

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1865)

Zorg er dus voor dat je goed leeft. Leef niet zoals dwaze mensen doen, maar ge-draag je verstandig. Gebruik de dagen die God je nog geeft, goed. Want we leven in een slechte tijd. Probeer te begrijpen wat de Heer wil, denk goed na. En drink niet te veel wijn, want dan ga je zeker domme dingen doen. Laat in plaats daar-van de heilige Geest je van binnen vullen.
Zing liederen voor elkaar, liederen om God te eren. Ja, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Zing en juich voor de Heer met heel je hart!
Jullie horen bij de Heer Jezus Christus. Daarom moeten jullie God, jullie Vader, steeds voor alles danken.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Let goed op, hoe jullie zich gedragen:
niet als dwazen maar als verstandige mensen.
Gebruik de goede momenten, want de tijden zijn slecht.
Wees niet onverstandig,
maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
Drink niet te veel wijn, want dat leidt tot uitspattingen,
maar laat je bezielen door de Geest.
Spreek met elkaar in psalmen, hymnen en liederen,
die de Geest jullie ingeeft.
Zing en speel met heel je hart voor de Heer.
Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is,
in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Bij de tekst

Inhoud

In deze brief stelt Paulus de roes van de wijn tegenover de bezieling door de Geest.
Beide geven een zekere lichtheid. In het ene geval gaat het om een roes die overgaat, in het andere wordt het een houding van vreugde en dankbaarheid die de zorgen van het leven verlicht.

Suggesties

Grote kinderen

ZINGEN

Zing voor de Heer

Maak met de kinderen een klein overzicht van refreinen bij liederen die ze kennen.
Laat ze er één kiezen.
Bij dat refrein schrijven ze zelf een of meer strofes. Die kunnen ritmisch voorgelezen worden of gezongen.