Loading...
 

22e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Berg


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hebreeën 12, 18-19.22-24a: Feestelijk bijeenkomen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie staan niet bij een tastbare berg met laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
waar de bazuin schalde en een stem woorden sprak.
Wie die hoorde,
smeekte dat die niet langer te moeten horen.

Neen, jullie zijn gekomen bij de berg Sion
en het hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God,
waar duizenden engelen feestelijk bijeen zijn,
bij de plechtige vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven.
Jullie zijn gekomen bij God,
de rechter van allen,
bij de geesten van de rechtvaardigen
die de volmaaktheid bereikten,
bij Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond.Stilstaan bij …

Berg met laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind
Met deze berg bedoelt de schrijver de berg Sinaï waar Mozes de tien woorden van God ontving.

Bij de tekst

Spreken met beelden

De macht van God in het Oude Testament wordt duidelijk in indrukwekkende natuurelementen: donder, bliksem op een berg.

In het Nieuwe Testament ademt een meer gemoedelijke sfeer: geen donderende stem, maar een feestelijk bijeenkomen.Spreken over God

Merk het contrast op dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën maakt tussen het Oude en het Nieuwe Testament.
Wanneer God zich in het Oude Testament liet kennen doorheen bliksem (laaiend vuur) en gedonder (donderwolken, donderwoorden), laat God zich in het Nieuwe Testament heel anders kennen: de hele tekst wordt gekleurd door leven en feest.

Suggestie

Grote kinderen

DOEN

Schilderen

In deze tekst uit de brief aan de Hebreeën wordt twee visies tegenover elkaar gezet.
Neem een tekenblad en probeer beide visies naar elkaar met kleur weer te geven.