Loading...
 

23e zondag door het jaar C - tweede lezing

Filemon 9b-10.12-17: Een slaaf wordt broer

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In de gevangenis werd Paulus geholpen door Onesimus. Hij was een slaaf die van zijn meester was weggelopen. Misschien had hij zijn meester wel bestolen. Op een dag schreef Paulus een briefje naar Filemon, de vroegere baas van Onesimus, om te vragen hem opnieuw op te nemen:

Van Paulus, gevangene van Christus Jezus,
aan onze geliefde medewerker Filemon:
vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus!
Ik dank God altijd, als ik aan u denk in mijn gebeden.
Ik zou willen dat uw geloof te zien is
in al het goede dat jij als christen doet.
Nu wil ik een beroep doen op uw liefde.
Hij die u schrijft, is Paulus, een oud man,
nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,
en ik vraag u iets over Onesimus.
Ik stuur hem terug naar u.
Eigenlijk had ik hem graag hier gehouden,
zodat hij, voor mij zou kunnen zorgen in mijn gevangenschap.
Als u zich met mij verbonden voelt,
verwelkom hem dan alsof ik het was.
Ik schrijf dit in het volste vertrouwen dat dit zal gebeuren.
Ik weet zeker dat u meer zult doen dan wat ik vraag.
De groeten van allen medewerkers hier bij mij.
Moge de genade van Jezus Christus met u zijn.Een brief van Paulus

Beste,
dit is een brief van Paulus,
een oud man die nu bovendien een gevangene van Christus Jezus is.
Ik wil jou iets vragen
voor het kind dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen,
ik bedoel Onésimus.
Ik stuur hem naar jou terug en met hem heel mijn liefde.
Ik had hem graag hier gehouden als jouw plaatsvervanger,
om voor mij te zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie.
Maar ik wil niets doen zonder jouw instemming.
Ik wil jou ook niet dwingen:
jouw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten!
Misschien was dat wel de reden
waarom hij een tijd lang bij jou is weg geweest:
dat je hem voorgoed terug zou krijgen,
niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf:
als een geliefde broeder.
Dat is hij voor mij al helemaal,
hoeveel meer dan voor jou,
als mens en als christen.
Als jij je dus met mij verbonden voelt,
verwelkom hem dan
zoals je mij zou verwelkomen.Stilstaan bij ...

Onesimus
(= ‘nuttig’)
Deze naam Onesimus werd vaak aan slaven gegeven. In deze brief is Onesimus de naam van een slaaf die bij Filemon wegliep. Hij zocht zijn toevlucht bij Paulus, die hem tot het christendom bekeerde.

Filemon
Persoon die door Paulus tot het christendom bekeerd is. Hij stelde zijn huis te Kolosse (vermoedelijk) beschikbaar voor de bijeenkomsten van de christenen.

Slaaf
Merk op dat Paulus zich in deze brief niet verzet tegen de slavernij. In zijn tijd was slavernij heel gewoon.
Voor Paulus zijn alle mensen trouwens gelijk of ze nu slaaf zijn of niet.

Bij de tekst

De brief van Paulus aan Filemon

Dit is het kortste briefje dat van Paulus bewaard is. Paulus schreef het toen hij in de gevangenis zat (58-60) Traditioneel denkt men dat Paulus dan in Rome verbleef. Maar sommigen denken dat het Efeze was. Dit zou meer overeenkomen met de afstanden die in de brief gesuggereerd worden.
In deze brief vraagt Paulus aan Filemon om mild te zijn tegenover Onesimus die wegliep en suggereert hij Filemon om zijn slaaf de vrijheid te schenken. Onesimus is nu ook een christen zoals Filemon dat is.
Dit briefje laat een heel andere kant van Paulus zien dan men gewoon is. Hij komt over als een tactvol diplomatisch man, die zijn vriend om een gunst vraagt.Slavernij

In de tijd dat Paulus zijn brief aan Filemon schreef, was slavernij heel gewoon. Zo waren er heel veel slaven in belangrijke steden van het Romeinse rijk.
Wie slaaf was, had bijna geen rechten. Een slaaf die zijn werk niet goed deed of probeerde weg te lopen, werd geslagen, mishandeld of zelfs gedood.

Suggesties

Grote kinderen

KENNISMAKEN MET DE BIJBELTEKST

Een weggelopen slaaf

(K. JANSSEN in Overhoop, 2009, nr 12, p. 30-31)

Paulus herkent niet meteen de stem van de man die hem groet als hij zijn huis binnenkomt. Sinds hij toestemming heeft om bezoek te ontvangen, komen er elke dag mensen langs. Maar als hij dichterbij komt, schiet de naam hem opeens te binnen.
'Onesimus!' roept hij uit. 'Wat in godsnaam doe jij hier? En waar is je meester Filemon?'
Onesimus kijkt naar beneden. 'Ik ben weggelopen', zegt hij.
'Wat?' zegt Paulus. 'Weggelopen bij je meester Filemon? Waarom doe je zoiets? Je meester is christen. Je had het een stuk slechter kunnen treffen!'
'Ik heb gehoord wat jij vertelde toen je bij ons in Kolosse was', zegt Onesimus. 'Dat er voor Jezus geen onderscheid meer is tussen vrije mensen en slaven. En daarom wil ik geen slaaf meer zijn.'
'En dus ben jij maar weggelopen?' roept Paulus verbaasd uit.
'Heb jij mij dat soms horen zeggen?'
Onesismus schudt zwijgend zijn hoofd. 'Was het dan niet waar wat je zei? vraagt hij.
'Natuurlijk wel!' zegt Paulus. 'Wie in Jezus gelooft, maakt geen verschil meer tussen mensen: slaven en vrijen, Joden en Grieken, mannen en vrouwen. Ze zijn allemaal evenveel waard in de ogen van God! Maar dat ben je ook zonder weg te lopen! Hoe ben je trouwens hier geraakt? Had je geld voor de reis? Of heb je dat ook nog van je meester gestolen?'
Onesimus antwoordt niet.
Paulus slaat een arm om hem heen.
'Luister, het is nu eenmaal gebeurd. Blijf voorlopig maar bij mij; ik kan je hulp hier goed gebruiken. Over een poosje zal ik een brief schrijven aan je meester Filemon. Het komt allemaal wel goed.'

Beste Filemon,

ik schrijf je met vredewensen in de naam van Jezus voor jou, je vrouw Apfia en je zoon Archippus. Doe ook veel groeten aan allen die in jouw huis samenkomen.

Ik stuur je deze brief mee met Onesimus, die hier voor mij tijdens mijn huisarrest een grote steun is geweest. Eigenlijk kan ik hem bijna niet missen, maar toch vind ik dat hij naar jou moet teruggaan. Hij is weggegaan als een slaaf, en nu komt hij terug als een broer in Christus. Dat is op zich al een cadeau! Misschien is het nu jouw beurt om cadeaus uit te delen. Als je het goed bekijkt, ben je mij zelfs je leven schuldig, want ik heb je bij Jezus gebracht. Dus alles wat Onesimus jou schuldig is, schrijf je maar op mijn rekening! Ik ben er zeker van dat je hem met open armen ontvangt, en meer dan dat! Dus wees alsjeblieft niet te hard voor hem en vergeef hem wat hij fout heeft gedaan.
Zodra ik weer vrij ben om te gaan waar ik wil, ben ik van plan om je op te zoeken. Ik kan haast niet wachten tot het zover is.
Groeten van iedereen hier, en tot binnenkort,

Paulus


INLEVEN

Schrijven over Onesimus

Materiaal
Klik hier voor een blad met negen tekeningen over het verhaal.
Lijm, papier, schrijfgerei.


Verloop
De kinderen Maken eerst kennis met Filemon, Onesimus en Paulus.
Daarna knippen ze de illustraties uit het blad, kleven ze op een nieuw blad en schrijven op hun manier het verhaal van Onesimus bij de tekeningen. Ze schrijven er ook bij hoe ze denken dat dit verhaal afloopt.


Variatie
De kinderen herschrijven het verhaal via tekstballonnen.Wat denken ze?

Er zijn drie personen (Paulus, Onesimus en Filemon) van wie we zouden willen vernemen wat ze denken:

Paulus
Wat denkt hij bij het schrijven van zijn brief aan Filemon?

Filemon
Wat denkt hij als hij de brief van Paulus krijgt?

Onesimus
Wat denkt hij als hij op de deur klopt van het huis van Filemon?Schrijven / Mailen naar Paulus

We weten niet hoe het is afgelopen.
Waarschijnlijk kwam Onesimus met de brief terug bij Filemon.
- Hou zou die gereageerd hebben?
Kruip even in de pen /PC van Filemon en schrijf terug:
Paulus,
.......................

Jongeren

ONDERZOEKEN

Gesprek

(K. JANSSEN in Overhoop, 2009, nr 12, p. 31)

Slavernij bestaat niet meer in deze tijd. Maar in de tijd van Paulus kwam het vaak voor dat rijkere mensen een of meer slaven hadden, die hun eigendom waren.
Toch droomden ook toen de slaven van vrijheid!
- Kun je begrijpen wat Onesimus gedaan heeft?
- Wat vind je van de reactie van Paulus?