Loading...
 

25e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Weg

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 55, 6-9: De andere wegen van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jesaja zegt:
‘Zoek God, want nu kunnen jullie Hem nog vinden.
Roep Hem, Hij is dichtbij.
Wie niet in God gelooft moet de verkeerde weg verlaten,
boze mensen moeten hun slechte gedachten laten varen.
Ze moeten terugkeren naar God.
Die zal voor hen zorgen, die zal hun alles vergeven.

God zegt:
‘Jullie gedachten zijn niet die van Mij.
De wegen die Ik bewandel, zijn niet die van jullie.
Want zoals de hemel hoog staat boven de aarde,
zo gaan mijn wegen jullie wegen te boven
en mijn gedachten jullie gedachten.Stilstaan bij ...

Vergeven
Als men iets verkeerd gedaan heeft, en de ander zegt: ‘Ik neem je dat niet kwalijk’, dan is dat ‘vergeven’.
Voor christenen is Jezus hierbij hun grote voorbeeld. Hij zei dat de liefde van God zo groot is dat hij de fouten van de mensen wil vergeven.
Hij leerde hen bidden: ‘God, onze Vader, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.’

Weg
Vroeger waren wegen gebaande voetpaden. Breder hoefden ze niet te zijn, aangezien alleen paarden, ezels en kamelen elkaar moesten kruisen.

'De weg gaan' is een oeroud beeld voor het leven van de mens.
Tijdens de geschiedenis van het joodse volk ging letterlijk 'op weg':
- Abraham ging op weg uit Ur in Chaldea
- Mozes ging op weg uit Egypte
- het joodse volk ging op weg uit Babylonië.
Telkens eindigde hun ‘weg’ in het Beloofde Land.

Sinds de profeten wordt 'op weg' het beeld van wat zich in het hart van de mens afspeelt: vanuit een situatie van onvrede, gaat men op weg naar de realisatie van wat God voor ogen heeft.

Bij de tekst

Ontstaan

Deze tekst is ontstaan tijdens de Babylonische ballingschap. De profeet Jesaja kondigt aan dat God aan deze ballingschap een einde zal maken.Context

Voorafgaande verzen
Als een marktkramer prijst God zijn waren aan: Hij biedt gratis voedsel en drank, zijn woord zal de honger stillen. Alleen bij Hem is het ware voedsel te vinden. Hij biedt zijn volk een eeuwig verbond aan.


In deze verzen
. roept de profeet op
om God te zoeken, nu Hij dichtbij is. Want: God wil altijd vergeven!
. zegt God dat
Hij anders is dan de mens. (‘Mijn wegen zijn niet uw wegen’)


Volgende verzen
In beelden wordt gezegd wat het impact is van de hemel op de aarde.

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

’Uw gedachten zijn niet die van Mij’

De kinderen zoeken per twee naar een voorbeeld van wat God ‘denkt’ en niet hetzelfde is als wat de mensen denken.
In de tekst van Jesaja geeft de profeet als voorbeeld: God zal de mensen altijd vergeven.
Indien de kinderen niet verder komen dan het voorbeeld van Jesaja, ga dan daar dieper op in.
- Kun je een voorbeeld geven van mensen die iemand of iets niet kunnen vergeven?
- Waarom zou God aan de mensen altijd opnieuw nieuwe kansen geven?

EXTRA

Spreken over God

Klik hier als je naar aanleiding van deze tekst dieper wilt ingaan op wie God is.

Jongeren

VERDIEPEN

Wat zegt xxx?

Lees de tekst opnieuw in ‘Dichter bij de tijd’.
In die tekst komen God en Jesaja aan het woord.
- Zeg in eigen woorden wat God te zeggen heeft, en wat Jesaja.

Ga daarna nog een stap verder:
- Wat wil jij daar nog aan toevoegen?

Jesaja zegt:
……………………………………..


God zegt:
……………………………………..


Ik zeg:
……………………………………..