Loading...
 

27e zondag door het jaar - tweede lezing

Filippenzen 4, 6-9: De vrede van God 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Geliefde broeders en zusters,
Maak je geen zorgen,
maar maak al jullie wensen bij God bekend
door te bidden, te smeken en te danken.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus.

Tenslotte, broeders en zusters,
blijf aandacht besteden aan alles wat waar en edel is,
rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk,
aan alles wat goed is en lof verdient.
Breng in praktijk wat ik jullie geleerd en overgeleverd heb
in wat ik gezegd heb en wat ik gedaan heb.
Dan zal God die vrede geeft, met jullie zijn.Stilstaan bij ...

Bidden
Bidden is zijn gedachten en gevoelens afstemmen op die van God. Bidden is niet alleen de dingen zien vanuit zijn eigen standpunt, maar zich inleven in het standpunt en de visie van God.

Bidden is te vergelijken met spreken: men zegt tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht... én met luisteren: men probeert stil te worden om God beter te leren kennen en aan te voelen wat God verwacht.

Vrede
(= Sjalom)
Het joodse woord ‘sjalom’ dat gewoonlijk met ‘vrede’ vertaald wordt, zegt meer dan ‘geen oorlog’. Het verwijst naar een harmonie, een tevredenheid die de mens vindt in zijn relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God.
Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ... Het gaat dus zowel om het materiële als het geestelijke welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.

Bij de tekst

De christenen van Filippi

Klik hier voor meer informatie.

Suggesties

Grote kinderen

EXTRA

. Klik hier voor informatie en suggesties ivm vrede.

. Klik hier voor informatie en suggesties ivm bidden.

Jongeren

VERTELLEN

Water en vuur

(C. LETERME, Parels van verhalen, Averbode 2019, p. 45)

Op een dag riep de hertog van Moravië
rabbi Modechaï bij hem.
‘Die heilige boeken van jullie
begrijp ik niet,’ zei hij.
‘Ik zal ze verbieden
want ze staan vol vreemde verhalen
en zinloze uitspraken.
Neem nu de spreuk:
wie in zijn droom een pan ziet,
verlangt naar vrede.’

Toen zei rabbi Mordechaï tegen de hertog:
‘De spreuk die u noemt
heeft een diepe betekenis.
Ze verwijst naar water en vuur.
Van nature bestrijden die elkaar.
Maar in een pan sluiten ze vrede.
Het vuur geeft warmte,
terwijl het water het vuur niet dooft.’
De hertog was hiervan zo onder de indruk,
dat de heilige joodse boeken mochten blijven.

Naar een joods verhaal
Bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 23 september 2020, p. 1)

‘Ze zijn als water en vuur …’
Een manier om te zeggen dat het tussen mensen niet botert,
dat mensen in ruzie met elkaar leven.

Vrede sluiten is dan helemaal niet eenvoudig.
Het moeizame afsluiten van vredesverdragen
is er een duidelijk voorbeeld van.

In het verhaal hierbij wordt duidelijk
dat hoewel water en vuur elkaar ‘doden’
ze toch tot een delicaat samenspel kunnen komen.

Mensen die elkaar voordien wilden uitsluiten
komen tot een dynamisch evenwicht
dat mogelijkheden creëert.

Als men maar de eigenschappen van de ander
ontdekt, apprecieert
en ten goede laat functioneren.

Dat zal misschien niet de grote vrede realiseren,
maar wel zeker een vorm van samenleven:
een kleine haalbare vrede.

EXTRA

. Klik hier voor informatie en suggesties ivm vrede.

. Klik hier voor informatie en suggesties ivm bidden.