Loading...
 

27e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Wijngaard

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 5, 1-7: Het lied van de wijngaard

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik wil zingen voor mijn vriend:
’Over mijn vriend en zijn wijngaard’

Mijn vriend had een wijngaard op een vruchtbare helling.
Hij spitte hem om, verwijderde de stenen
en plantte er de beste wijnstokken op die hij maar kon vinden.
Hij bouwde er een toren bij en zorgde voor een wijnpers.
Nu verwachtte hij dat die wijnstokken druiven zouden dragen,
maar er groeiden alleen zure bessen aan.

Wel, beste mensen, zeg nu eens:
Wat kon Ik nog meer voor mijn wijngaard doen?
Waarom groeien er alleen zure bessen,
terwijl Ik verwachtte dat er druiven zouden groeien?

Wel, Ik zal u zeggen wat Ik met mijn wijngaard ga doen.
Ik zal de omheining weghalen en de muren omvergooien.
Ik maak er een wildernis van, want Ik zal hem niet meer snoeien
Ik zal het onkruid laten staan en distels en doornen laten groeien,
en Ik laat het niet meer regenen.

De wijngaard van God is het volk van God,
de bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda.
God hoopte op recht, maar wat kreeg Hij?
Onrecht!Stilstaan bij ...

Wijngaard
Een omheinde plaats waar wijnstokken groeien.
In liefdesliederen werd met de wijngaard de bruid bedoeld.
In het Oude Testament is de wijngaard het beeld voor het volk van God.

Edelwingerd
Een wijnstok van hoge kwaliteit, een ‘elite-wijnstok’

Wachttoren
Middel om zich te beschermen tegen dieven, vossen, wilde zwijnen, vogels.

Regen
Alleen God kan voor regen zorgen. Zo wordt in dit lied op deze plaats al verraden wie de wijngaardenier eigenlijk is.

Bij de tekst

Historische context

Dit lied werd geschreven in het begin van het optreden van Jesaja als profeet. Jeruzalem kende toen een relatief grote welstand: het koninklijk hof schitterde en werd omringd door welstellende kooplui. Het platteland toont een ander beeld: boeren en herders zijn het slachtoffer van de economische en sociale ommekeer.
Het lied heeft het over die wantoestanden.
Een dubbele laag

Jesaja vergelijkt het volk van God met een wijngaard. Zijn vriend, God, besteedde er veel zorg en aandacht aan. Toch brengt die wijngaard geen goede vruchten voort: het recht wordt met de voeten getreden, er is ongeloof, ontrouw en sociaal onrecht in Israël.

Ik zie het zo: de profeet verschijnt net als elke andere artiest op de markt, gaat op een tafel staan – de omstanders worden nieuwsgierig en komen dichterbij – en begint te zingen.
Hij zingt over een vriend, die een wijnberg bezit. In de liefdesliederen werd met de wijnberg de bruid bedoeld. Hij zingt dus een lied over de ontrouwe bruid van zijn vriend, die zijn vriend zal verstoten en straffen.
Opeens verandert het in een politiek lied. Terwijl de toeschouwers zich nog verkneukelen over de manier waarop de vriend zijn bruid ter verantwoording zal roepen, worden de decors gewisseld, en zijn zij zelf de beklaagden.

J. ZINK, Vijf broden en twee vissen, Uitgeverij Gooi en sticht B.V. Hilversum, 1973, p. 102.


Suggesties

Grote kinderen

SPREKEN MET BEELDEN

Wat verwacht God van de mensen

Materiaal
. Flap of groot stuk papier, waarop je een schuine berghelling tekent, en een grote zon. Zowel in de zon als op de berghelling zet je een aantal verticale strepen die de wijnstokken voorstellen. Ze staan ver genoeg van elkaar, zodat er op geschreven kan worden
. Stiften


Verloop
Lees de tekst 'Dichter bij de tijd' (zie hoger) voor.
Ga met de kinderen in op de beeldende taal in het lied:

de vriend die een wijngaard heeft = God
de wijngaard = het volk van God
de wijnstokken = de mensen
de druiven = wat God van de mensen verwacht
de wilde bessen = wat de mensen van Gods verwachtingen terecht brengen


Nodig de kinderen uit om na te denken over die druiven. Het is een beeldende taal, waarmee de verwachtingen van God voor de mensen wordt weergegeven.
Wat verwacht God van de mensen?
De antwoorden van de kinderen worden met één woord genoteerd op de flap, op de wijnstokken in de zon.

De kinderen staan nadien stil bij wat de mensen met deze droom van God doen. Wat brengen ze ervan terecht?
Deze antwoorden worden telkens met één woord op de wijnstokken op de berghelling geschreven. De antwoorden die dicht staan bij wat God verwacht, worden op de wijnstokken genoteerd die het dichtst bij de zon staan. Hoe minder de antwoorden in de lijn liggen van wat God verwacht, hoe verder ze van de ‘zon’ afliggen.