Loading...
 

27e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 C.Leterme Israël (2012)

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


…page…

Hebreeën 2, 9-11: Kinderen van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1910)

Wel zien we wat er met Jezus gebeurd is. God heeft hem voor een korte tijd minder belangrijk gemaakt dan de engelen. Jezus was toen mens, en hij heeft moeten lijden en sterven. Maar juist daarom heeft God hem alle eer gegeven in de hemel.
Gods Zoon heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Zo laat God zien hoe goed hij voor ons is. Omdat Jezus zijn lijden tot het einde toe heeft volgehouden, heeft God hem alle eer gegeven in de hemel. Zo is hij de redder van veel mensen geworden. Zo moest het gebeuren. Zo wilde God, die alles gemaakt heeft, de mensen redden.

Net als Jezus zijn wij kinderen van God, de Vader. Want in de heilige boeken heeft Jezus zelf gezegd dat wij zijn broers en zussen zijn.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

We zien dat Jezus,
die een korte tijd lager dan de engelen was geplaatst,
nu met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft doorstaan.
Door de goedheid van God
was zijn sterven een goede zaak voor allen.

Omdat Hij veel kinderen wilde binnenleiden
in de hemelse heerlijkheid,
vond God, einde en oorsprong van alles,
het juist om ook de Redder door het lijden
naar de uiteindelijke volmaaktheid te brengen.

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden
hebben dezelfde oorsprong;
daarom schrikt Hij er niet voor terug
hen zijn broeders te noemen.Stilstaan bij …

Volmaaktheid
In de context van deze brief betekent dit: ‘volbracht’.
De filosoof Plato schreef eerder dat deze wereld een onvolmaakt gebied is en dat men door de dood kan stappen in een gebied dat volmaakt is.