Loading...
 

27e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Foto


…page…

2 Timoteüs 1, 6-8.13-14: Een geest van kracht

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1897-1898)

God heeft je een bijzondere kracht gegeven toen ik mijn handen op je hoofd legde. Daarom zeg ik je: Gebruik die kracht goed. 7God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld.

Je moet je er niet voor schamen om over onze Heer te vertellen. En je moet je ook niet schamen voor mij. Ook al zit ik in de gevangenis omdat ik de Heer dien. Nee, je moet, net als ik, lijden voor het goede nieuws. God geeft je daarvoor de kracht. (...)

Laat je leiden door de wijze woorden die je van mij gehoord hebt, Timoteüs. En houd vast aan het geloof en de liefde die Jezus Christus je geeft. Verdedig de uitleg van het goede nieuws, die ik je geleerd heb. De heilige Geest, die in ons is, zal je helpen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van de goedheid van God
die in jou is door het opleggen van mijn handen.
Want God heeft ons geen geest geschonken van vrees,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam je dus niet om over Jezus te spreken.
Schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem gevangen is.
Draag je deel in het lijden voor het evangelie,
met de kracht die God je geeft.

Neem als richtlijn de wijze woorden die je van me hebt gehoord,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
Bewaar de schat die je is toevertrouwd.
De Heilige Geest die in ons woont, zal je daarbij helpen.Stilstaan bij …

Handoplegging
De handoplegging komt in het Nieuwe Testament voor bij het genezen van zieken en als een gebaar van zegen. Bij het doopsel is de handoplegging een deel van het ritueel bij het meedelen van de Geest.

Kracht, liefde en bezonnenheid
Deze deugden worden de apostolische deugden genoemd.

Evangelie
Hiermee wordt niet de geschreven tekst van het evangelie bedoeld, wel de Goede Boodschap dat God in Jezus een nieuw tijdperk begint, dat door de apostelen wordt verkondigd.

Schat
Hiermee wordt het evangelie bedoeld.

Bij de tekst

God en de mensen

Het vuur van de Geest geven … dat is het werk van God. Maar zonder onze handen kan God niets. Daarom roept de schrijver van 2 Timoteüs op om het vuur aan te wakkeren … dat is de verantwoordelijkheid van de mensen. Dan pas kan de Geest zijn werk doen.

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

De Geest die God schenkt

In de brief aan Timoteüs staat dat God ons geen geest gegeven heeft van vrees
Bekijk uw omgeving
Wanneer en in welke omstandigheden zou je kunnen denken dat christenen een geest van vreesachtigheid hebben gekregen?

In die brief staat ook dat christenen een geest van kracht, liefde en bezonnenheid gekregen hebben.
Bedenk wat christenen te doen hebben of kunnen doen om die geest duidelijk te maken.