Loading...
 

27e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Foto


…page…

2 Timoteüs 1, 6-8.13-14: Een geest van kracht

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van de genade van God
die in jou is door het opleggen van mijn handen.
Want God heeft ons geen geest geschonken van vreesachtigheid,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam je dus niet om over Jezus te spreken.
Schaam je ook niet voor mij,
die omwille van Hem gevangen is.
Draag jouw deel in het lijden voor het evangelie,
met de kracht die God jou geeft.

Neem als richtlijn de wijze woorden
die je van mij hebt gehoord,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
Bewaar de schat die jou is toevertrouwd.
De Heilige Geest die in ons woont, zal je daarbij helpen.Stilstaan bij …

Handoplegging
De handoplegging komt in het Nieuwe Testament voor bij het genezen van zieken en als een gebaar van zegen. Bij het doopsel is de handoplegging een deel van het ritueel bij het meedelen van de Geest.

Kracht, liefde en bezonnenheid
Deze deugden worden de apostolische deugden genoemd.

Evangelie
Hiermee wordt niet de geschreven tekst van het evangelie bedoeld, wel de Goede Boodschap dat God in Jezus een nieuw tijdperk begint, dat door de apostelen wordt verkondigd.

Schat
Hiermee wordt het evangelie bedoeld.Merk op
Het vuur van de Geest geven … dat is het werk van God. Maar zonder onze handen kan God niets. Daarom roept de schrijver van 1Timoteüs op om het vuur aan te wakkeren … dat is de verantwoordelijkheid van de mensen. Dan pas kan de Geest zijn werk doen.

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

De Geest die God schenkt

In de brief aan Timoteüs staat dat God ons geen geest gegeven heeft van vreesachtigheid
Bekijk uw omgeving
Wanneer en in welke omstandigheden zou je kunnen denken dat christenen een geest van vreesachtigheid hebben gekregen?

In die brief staat ook dat christenen een geest van kracht, liefde en bezonnenheid gekregen hebben.
Bedenk wat christenen te doen hebben of kunnen doen om die geest duidelijk te maken.