Loading...
 

28e zondag door het jaar B - tweede lezing

2C.Leterme Rome(2018)DSC01517

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 4, 12-13: Als een tweesnijdend zwaard

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Want het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot waar ziel en geest,
gewrichten en merg elkaar raken.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Niets is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem moeten we rekenschap geven.Stilstaan bij …

Tweesnijdend zwaard
Zo’n zwaard was aan beide zijden vlijmscherp en kon gemakkelijk ergens in doordringen.
Merk op dat dit zwaard in deze tekst niet gebruikt wordt in de gangbare betekenis van: iets met duidelijke voordelen maar ook met nadelen.

Bij de tekst

Brief aan de Hebreeën

Lees meer

Bijbel en kunst

Attribuut

In de kunst is Paulus te herkennen aan zijn kalend hoofd en aan het zwaard dat hij meestal in zijn hand heeft.
Dat zwaard zou kunnen verwijzen naar zijn dood (met het zwaard) maar ook naar de passage in de brief aan de Hebreeën, waarin hij het heeft over het woord van God dat scherp is als een tweesnijdend zwaard..