Loading...
 

29 juni: HH Petrus en Paulus, vooravond - eerste lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 3,1-10: Petrus geneest

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag gingen Petrus en Johannes rond drie uur naar de tempel
voor het middaggebed.
Bij de ingang van de tempel, de Schone Poort genoemd,
zat er een man, die al verlamd was vanaf zijn geboorte.
Elke dag brachten mensen hem daar naartoe en zetten hem neer,
zodat hij geld kon vragen aan de mensen die de tempel binnen gingen.
Toen hij Petrus en Johannes zag aankomen,
vroeg hij hen om wat geld.
Petrus keek hem doordringend aan en zei, net als Johannes:
- Kijk ons eens aan!
Dat deed de man, omdat hij dacht dat hij iets van hen zou krijgen.
Maar Petrus zei:
- Ik heb geen zilver en goud,
maar wat ik wel heb, zal ik je geven:
in naam van Jezus Christus uit Nazaret, sta op en ga.
Petrus pakte de man bij zijn rechterhand en hielp hem rechtop te staan.
Meteen kwam er kracht in de voeten en enkels van de man.
Hij sprong op en hij ging de tempel binnen, samen met Petrus en Johannes.
Hij liep en sprong en loofde God.
Alle mensen zagen hem lopen en God loven.
Ze herkenden hem als de man
die altijd bij de Schone Poort van de tempel zat voor een aalmoes.
Ze waren diep onder de indruk van wat er met hem gebeurd was.Stilstaan bij…

Petrus
Petrus (Grieks = steen; Frans: pierre)
Petrus was een visser uit Betsaïda. Hij was een broer van Andreas.
Hij was de belangrijkste in de groep apostelen en werd een leidersfiguur bij de eerste christenen.
Rond 67 stierf hij de marteldood onder keizer Nero en werd begraven buiten de stadsmuren van Rome. Later werd de Sint-Pietersbasiliek boven zijn graf gebouwd.
In de 3e eeuw noemde men Petrus de eerste paus.

Gebedstijd
Genees ons, Barmhartige, dan zijn wij genezen,
bevrijd ons, dan zijn wij bevrijd,
want Gij zijt onze lof.
En breng volledige genezing
voor al onze slagen,
want God, Koning, een geneesheer,
trouw en barmhartig zijt Gij
Gezegend zijt Gij, Barmhartige,
die de zieken van zijn volk Israël geneest.
(Achtste zegenbede van het Achttiengebed)

Deel van het gebed dat op het negende uur werd gebeden.

Het negende uur
Het negende uur in de joodse tijdindeling komt overeen met drie uur in de middag.

Tempel
Voor de joden was de tempel de heiligste plaats ter wereld en de enige waar men kon offeren. Salomo bouwde de eerste tempel in Jeruzalem om er de ark in te plaatsen. De tempel die Jezus kende was de tempel die door koning Herodes was gerestaureerd. Hij was de koning die regeerde toen Jezus werd geboren.
Lees meer

De Schone Poort
De Gouden stadspoort van Jeruzalem, met de dichtgemetselde poorten, bevindt zich in de oostelijke muur van de stad. Daarachter lag een trap naar de tempel die op een heuvel lag, de berg Moria. Bovenaan de trap kwam men bij de Schone poort, de hoofdingang van de tempel. Van daaruit had men ook een mooi zicht op de Olijfberg. Omdat daar veel mensen naartoe gingen, waren er ook veel bedelaars.
Die Schone poort was volgens Flavius Josefus gemaakt van koper in Korintië. Ze waren rijk versierd met goud en zilver. Een contrast dus met wat Petrus zei: ‘Zilver en goud heb ik niet’.

Klik hier voor een virtueel bezoek aan de tempel van Jeruzalem in de eerste eeuw na Christus.

Nazoreeër
In het boek Handelingen wordt Jezus vaak de Nazoreeër genoemd. Het zou kunnen dat deze benaming te maken heeft met Nazaret, maar zeker is dat niet.

Bij de tekst

Een wonderverhaal

Klik hier voor meer info bij wonderverhalen.

Bijbel en kunst

RAFAEL

Genezing van een verlamde man

5 Rafaël Karton Genezing Van De Lamme

Karton5 Rafaël Wandtapijt Genezing Van De Lamme

Wandtapijt


Merk op dat de het wandtapijt het spiegelbeeld is van het karton. Dit heeft te maken met de manier van weven.

Rafael maakte, samen met zijn assistenten en leerlingen, ontwerpen op ware grootte (kartons) voor een tapijtenreeks over de handelingen van de apostelen in opdracht van paus Leo X. Deze kartons werden daarna naar Brussel gestuurd, waar ze tussen 1516 en 1521 werden geweven in het atelier van Pieter van Aelst. In 1521 waren de tien wandtapijten te bewonderen in de Sixtijnse Kapel, waar ze voor bedoeld waren. Nu zijn ze te zien in de Pinacoteca van het Vaticaan.
Zeven van de tien kartons (ontwerptekeningen van Rafael) werden door de Engelse koning Charles I, in 1623 gekocht toen hij nog prins was. Nu zijn ze te zien in het Victoria & Albert Museum.


5 Rafaël Karton Genezing Van De Lamme Detail

Detail van het karton


Let op de gedraaide zuilen die ook te zien zijn in de Sint-Pietersbasiliek boven het graf van de heilige Petrus.POUSSIN

Genezing van een verlamde man

5 Nicolas Poussin Genezingvaneenverlamdeman NewYork Metropolitain Museum

Werk van Nicolas Poussin (1594-1665)
Metropolitan Museum, NewYork


Merk op: Petrus (gele mantel, grijs haar en baard) en Johannes (zonder baard) bevinden zich bovenaan de trap die leidde naar de hoofdingang (De Schone Poort) van de tempel.

Suggesties

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Boekje

Vooraf
Knip de tekeningen uit die te vinden zijn op dit blad.
Zorg voor vier bladen (indien recto verso) of zeven bladen (zes bladzijden met een tekening, één kaftbladzijde)
Verloop
Opdracht: de kinderen maken een boekje.
Eerst leggen ze illustraties in de juiste volgorde.
Ze bespreken wat er op elke illustratie gebeurt en wat elk van de personen op de illustratie zegt of zou kunnen zeggen.
Ze bespreken ook wat er op de kaft van het boekje komt en wat het formaat van de bladzijden wordt. Eventueel kunnen ze een blad ook horizontaal leggen.

Daarna bespreken ze wie wat doet:
. Wie zorgt voor de kaft?
. Wie schrijft de tekstballonnen?
. Wie schrijft de doorlopende tekst?TIP
Apprecieer zeker ook andere ideeën voor het boekje: meerkeuzevragen, tekening, kruisende woorden, schuifraadsel …

4 Genezing

ACTUALISEREN

Wonderen, vroeger en nu

(Zonnestraal 1997 nr. 33)

DE KRANT VAN JERUZALEM
Merkwaardige gebeurtenis aan de Schone Poort.
Verlamde bedelaar kan terug lopen
Eergisteren is de verlamde bedelaar die sinds jaren aan de Schone Poort zat, verdwenen. Hij kan, na al die jaren verlamd te zijn geweest, weer lopen. Enkele getuigen beweren dat Petrus en Johannes, twee volgelingen van Jezus van Nazaret, hem genezen hebben. Maar zelf zeggen ze dat de man kon opstaan door de kracht van Jezus.


Ook vandaag gebeuren er nog 'wonderen'.
Telkens wanneer mensen zorg dragen voor hun medemensen in nood, net als Jezus, Johannes en Petrus dat deden. Jammer genoeg is DE KRANT VAN VANDAAG waarin dit goede nieuws te lezen stond, stuk geraakt. Misschien kun je de drie bijdragen hieronder opnieuw samenstellen.
Onderstreep ook telkens de zin waarin het goede nieuws vermeld wordt.


DE KRANT VAN VANDAAG

Op de vlucht voor de oorlog
Nijpend voedselgebrek in Afrika

Minicircus?
Acht kleine clowns in het ziekenhuis van Leuven

Omstreeks 18 uur kreeg ze bezoek van minstens acht kinderen. Het waren de buurtkinderen die gehoord hadden dat Martha in het ziekenhuis lag. Ze wilden haar komen verrassen en hadden zich verkleed als clowns. Het personeel wist niet wat er gebeurde. Martha voelde zich op slag beter.

Samen met duizenden mensen vlucht Baptiste sinds vorige week voor het dreigende oorlogsgevaar. Hij heeft al heel wat kilometers te voet afgelegd. Water en voedselvoorraden zijn bijna uitgeput. Sinds twee dagen heeft hij zijn ouders niet meer gezien.

In het kamp waar hij nu verblijft, wordt hij door kennissen van zijn familie goed opgevangen. Artsen zonder grenzen heeft in het naburige land vliegtuigen kunnen klaarmaken met medicijnen en voedselhulp. Bij vorige acties hebben ze heel wat zieken die totaal uitgeput waren, weer op de been kunnen helpen.

Gistermiddag werd Martha M. in het ziekenhuis opgenomen. Een fietser had haar omvergereden. De artsen stelden een beenbreuk vast. De oude vrouw woont alleen en heeft geen familie.


Overweging

Een oud verhaal

De middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino
bezocht tijdens een bezoek aan Rome
met paus Innocentius IV een grote kathedraal.
De paus toonde de schatten van de kerk
en zei tegen Thomas:
‘De kerk kan niet langer zoals Petrus zeggen
dat zij geen zilver of goud heeft.’
‘Nee,’ zei Thomas, ‘maar ze zegt ook niet meer:
in de naam van Jezus Christus van Nazaret: ‘Sta op en loop’.’