Loading...
 

2e zondag van de advent B - tweede lezing

2 Petrus 3, 8-14: De dag van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1948-1949)

Vrienden, jullie moeten dit niet vergeten: voor de Heer is tijd iets heel anders dan voor ons. Voor hem is één dag hetzelfde als duizend jaar, en duizend jaar hetzelfde als één dag. De Heer houdt zich echt aan zijn belofte, ook al beweren sommige mensen van niet. Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie! Hij geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen. Want hij wil dat iedereen gered wordt.

Maar pas op: de Heer komt op een moment dat je het niet verwacht. Hij komt net zo onverwacht als een dief in de nacht. Dan verdwijnt de hemel met veel lawaai, en worden de sterren door vuur vernietigd. Dan verdwijnt ook de aarde, met alles wat de mensen gemaakt hebben. Alles zal vernietigd worden.
Daarom is er maar één goede keuze: Leid een heilig leven en heb eerbied voor God. Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen.
Op die dag zal de hemel verbranden en zullen de sterren door vuur vergaan. Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat heeft God ons beloofd. Daar zal alleen nog maar gedaan worden wat God wil.

Vrienden, jullie verlangen naar die nieuwe wereld. Zorg ervoor dat jullie een volmaakt en zuiver leven leiden als de Heer naar jullie toe komt. Dan zullen jullie met hem in vrede leven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vrienden, jullie mogen één ding niet vergeten:
voor God is een dag als duizend jaren en duizend jaren als een dag.
God blijft trouw als Hij iets belooft,
zelfs al denken sommigen dat dit niet zo is.
Hij heeft geduld met jullie,
want Hij wil dat iedereen zich bekeert en gered wordt.

Let op: God zal komen als een dief in de nacht.
Dan zal de hemel dreunend vergaan
en de sterren verteerd worden door vuur.
De aarde met alles erop wat de mensen gedaan hebben,
zal verdwijnen.

Alles zal vergaan.
Daarom kunnen jullie alleen maar kiezen
voor een heilig leven vol eerbied voor God.
Kijk uit naar de komst van God en doe Hem sneller komen.
Op die dag zal de hemel in vlammen opgaan
en de sterren zullen smelten in vuur.

Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
die God heeft beloofd.
Daar zal men doen wat God graag heeft.
Intussen, moeten jullie ervoor zorgen
om zuiver en perfect voor God te verschijnen.
Dan zullen jullie in vrede leven met God.


Stilstaan bij

Duizend jaar als één dag
Deze manier van spreken kan zo ontleend zijn aan psalm 90, 4 waarin men zingt: ‘Duizend jaren toch zijn in uw ogen als de dag van gisteren - voorbij!’

Vuur
Bij de zondvloed werd de aarde door water ‘verzwolgen’. In de tijd waarin deze brief geschreven werd, gingen joden, Perzen, stoïcijnen, christenen ... ervan uit dat hemel en aarde zullen vergaan door vuur.
In de context van deze brief vernietigt dit vuur niet de schepping, maar het onrecht, waardoor de schepping niet voluit de schepping van God kan zijn.

Onbevlekt en onberispelijk / zuiver en perfect
Deze woorden roepen op om oprecht, open en naar God gekeerd te leven.

Bij de tekst

Petrus?

Ook de tweede brief van Petrus in het Nieuwe Testament werd niet door de apostel Petrus zelf geschreven, maar door een schrijver die zich tot de lezers richtte met de naam ‘Simeon Petrus’.
Die schrijver was hoogst waarschijnlijk zelfs een andere schrijver dan die van de eerste brief van Petrus.

Deze ‘tweede brief’ van Petrus werd duidelijk geïnspireerd door de brief van Judas en zou geschreven zijn in het begin van de tweede eeuw na Christus. Men heeft er wel geen idee van waar die brief geschreven werd.

Suggestie

Jongeren

VERTELLEN

God is anders

(C. LETERME, Parels van verhalen, uitgeverij Averbode 2019, p. 80)

Op een dag kwam een man bij God en vroeg:
‘God, hoeveel tijd is een miljoen jaar voor U?’
‘Als een seconde voor jou, mijn kind’, antwoordde God.

Toen vroeg de man:
‘En hoeveel is een miljoen euro dan voor U?’
God antwoordde: ‘Als een cent voor jou, mijn kind.’

‘Kan ik dan een cent van U krijgen?’
vroeg de man vol verwachting aan God.
‘Natuurlijk, mijn kind, heb je een seconde?’
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 6 december 2017, p. 1)

Spreken over God blijft moeilijk.
Hij is niet te zien zoals een partner, een vriend, een ouder ...
Hij eet niet en drinkt niet en spreekt ook onze taal niet.
God is helemaal anders.

Het kleine verhaal hierbij maakt duidelijk
dat onze begrippen voor God onbestaand zijn.
En mocht Hij ze toch kennen,
Hij ze wellicht anders invult.

Over God valt niet zomaar te praten.
Toch geloven er over de hele wereld mensen in God
als Diegene die aan de basis staat van alles wat er is,
van alles wat zichtbaar én onzichtbaar is.

Zelfs als ze God niet te zien krijgen,
geloven veel mensen dat ze God kunnen beïnvloeden
met gebeden en gezangen, met offers,
met kaarsen, met een eerlijke levensstijl …

Christenen gaan nog een stap verder:
zij zeggen dat God zichtbaar is geworden in Jezus.
Zijn woorden, zijn manier van leven
geven een inkijk in wie God is en wat Hij wil.

Elk jaar wordt dit gebeuren met Kerstmis gevierd.
God liet zich kennen in een schamele behuizing,
bij eenvoudige mensen, in een pasgeboren kind …
God is anders, maar ook heel dichtbij!