Loading...
 

Psalm 90

2 Gras

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 90: Het leven is zo voorbij

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een gebed van Mozes, de profeet.

God, bij Jou zijn we veilig, elke generatie opnieuw.
Nog voor er bergen waren,
en de aarde en de wereld,
ja, van alle tijden ben Je God, die Jij bent.

Je doet de mens terug stof worden
en zegt: 'Wordt weer stof, mensenkinderen!'
Duizend jaren zijn in je ogen als de dag van gisteren
- weg, als een wake in de nacht.

Je wist ze uit als slaap in de morgen.
Ze zijn net als gras dat groeit:
in de morgen ontkiemt het en schiet het op,
's avonds is het verschrompeld, verdord.

Zo vergaan wij door je boosheid,
verdwijnen we, omdat Je kwaad bent op ons.
Al wat we deden, al wat we wilden verbergen,
het komt in het licht van je gelaat.

Zo komt een einde aan ons leven door je boosheid.
De jaren die we leven - een zucht!
Zeventig jaar, tachtig jaar voor wie sterk is.
Moeite en verdriet: het leven is zo voorbij - een wiekslag!

Wie kent de kracht van je boosheid?
Wie beseft je kwaadheid?
Leer ons onze dagen te waarderen
zodat wijsheid onze harten vult.

Kom weer bij ons, God. Hoelang nog?
Heb medelijden met ons.
Maak ons elke morgen rijk met je goedheid,
zodat we elke dag die we mogen leven, vol vreugde vieren.

Geef ons evenveel dagen blijdschap als dagen van ellende.
Jarenlang zagen we alleen onheil.
Laat ons je werk zien,
laat onze kinderen je heerlijkheid zien.

Moge zo de goedheid zijn
van onze God voor ons:
bestendig het werk van onze handen.
Ja, bestendig het werk van onze handen.Een gebed om wijsheid.

(Bewerking: Karel Eykman, Een knipoog van u zou al helpen.)

Jaja, ’t is allemaal waar, ik zal het niet ontkennen
dat eeuwig gezever over vergleden jaren:
‘Uren, dagen, maanden, jaren vlieden als een schaduw heen.
Het gras verdort, de bloem valt af.’
Wat wij voorstellen stelt niet veel voor
wij keren weer tot stof, jammer maar helaas.
Jaja, dat is allemaal waar en dat kan allemaal zo wezen
maar ik leg me daar na al mijn jaren niet bij neer.
Ik ga dat niet braaf en gelaten aanvaarden
maar ik ga elke dag tellen, zodat elke dag telt.
Ik ga elk uur beleven, zodat ik elk uur leef.
Ik maak dat ik elke minuut meemaak die mij rest.
Want zolang ik er ben, ben ik in leven.
Doodgaan is voor later, doodgaan kan altijd nog.


Karel Eykman bewerkte deze psalm en drukte erin uit dat men moet genieten van elk moment dat men van God krijgt.Stilstaan bij …

Wake
Een vierde deel van de nacht.

Bij de tekst

Schrijver

Volgens het eerste vers van deze psalm werd deze psalm door Mozes geschreven. Het is de enige psalm in het psalmenboek waarin Mozes als schrijver vermeld wordt. Maar zoals vaak in de Bijbel wordt naar een belangrijk persoon verwezen om een tekst extra gezag te geven.Betekenis

De psalmist plaatst de eindigheid en nietigheid van de mens tegenover de eeuwigheid en macht van God. Hij beseft dat het leven vluchtig is. Een reden om God wijsheid te vragen, zodat hij zijn leven goed gebruikt.

Deze psalm ademt dezelfde sfeer als het boek Prediker en eindigt positief met een gebed om vrede en geluk, al de dagen dat wij nog mogen leven (Psalm 90, 14-17).

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

Tijd vervliegt

Time Flies

Neem de tijd om de bovenstaande illustratie goed te bekijken.
- Wat wil ze duidelijk maken?

Lees psalm 90
- Bij welke zinnen past deze illustratie?

Schrijf een korte tekst bij de illustratie, waarin je enkele ideeën uit de psalm verwerkt.

VERTELLEN

God is anders

(C. LETERME, Parels van verhalen, uitgeverij Averbode 2019, p. 80)

Op een dag kwam een man bij God en vroeg:
‘God, hoeveel tijd is een miljoen jaar voor U?’
‘Als een seconde voor jou, mijn kind’, antwoordde God.

Toen vroeg de man:
‘En hoeveel is een miljoen euro dan voor U?’
God antwoordde: ‘Als een cent voor jou, mijn kind.’

‘Kan ik dan een cent van U krijgen?’
vroeg de man vol verwachting aan God.
‘Natuurlijk, mijn kind, heb je een seconde?’
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 6 december 2017, p. 1)

Spreken over God blijft moeilijk.
Hij is niet te zien zoals een partner, een vriend, een ouder ...
Hij eet niet en drinkt niet en spreekt ook onze taal niet.
God is helemaal anders.

Het kleine verhaal hierbij maakt duidelijk
dat onze begrippen voor God onbestaand zijn.
En mocht Hij ze toch kennen,
Hij ze wellicht anders invult.

Over God valt niet zomaar te praten.
Toch geloven er over de hele wereld mensen in God
als diegene die aan de basis staat van alles wat er is,
van alles wat zichtbaar én onzichtbaar is.

Zelfs als ze God niet te zien krijgen,
geloven veel mensen dat ze God kunnen beïnvloeden
met gebeden en gezangen, met offers,
met kaarsen, met een eerlijke levensstijl …

Christenen gaan nog een stap verder:
zij zeggen dat God zichtbaar is geworden in Jezus.
Zijn woorden, zijn manier van leven
geven een inkijk in wie God is en wat Hij wil.

Elk jaar wordt dit gebeuren met Kerstmis gevierd.
God liet zich kennen in een schamele behuizing,
bij eenvoudige mensen, in een pasgeboren kind …
God is anders, maar ook heel dichtbij!