Loading...
 

2e paaszondag A - tweede lezing

Golden


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Petrus 1, 3-9: Wie gelooft wordt gered

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1937)

Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Want Gods liefde is zo groot, dat hij Jezus Christus liet opstaan uit de dood. Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen geworden. Nu kunnen we altijd op hem vertrouwen. En we geloven dat we eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de beloning die in de hemel voor ons klaarligt. Het is een beloning die nooit verdwijnt, en nooit zijn waarde verliest. Omdat we geloven, beschermt God ons met zijn kracht. En als het einde van de wereld komt, zal hij ons zeker redden.
Wees dus blij, ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk. Met die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Net zoals goud wordt getest in vuur. En jullie geloof is veel belangrijker dan goud! Want door je geloof ontvang je hemelse eer en rijkdom als Jezus Christus terugkomt.
Jullie hebben Jezus Christus nooit gezien, en toch houden jullie van hem. Jullie zien hem ook nu niet, en toch vertrouwen jullie op hem. Ja, jullie juichen van hemelse vreugde! Want jullie weten, dat jullie gered zullen worden omdat jullie geloven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus.
In zijn grote liefde liet Hij ons
herboren worden tot een leven van hoop,
door de verrijzenis van Jezus Christus.

Een blijvende erfenis, die nooit zijn waarde verliest
ligt voor jullie klaar in de hemel.
Omdat jullie geloven, worden jullie door God beschermd.
Jullie kijken uit naar het geluk,
dat klaar ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden.

Daarom zijn jullie blij,
ook al moeten jullie nu nog een korte tijd
allerlei moeilijkheden trotseren.
Die dienen om de kwaliteit te testen van jullie geloof.
Dat is zoveel kostbaarder dan goud dat vergankelijk is,
en toch ook door vuur gelouterd wordt.
Wanneer Jezus Christus zich dan openbaart,
zullen lof, eer en roem jullie deel zijn.
Jullie houden van Hem zonder Hem ooit gezien te hebben.
Jullie geloven in Hem, alhoewel jullie Hem ook nu niet zien.
Jullie vreugde zal onuitsprekelijk hemels zijn,
als jullie uiteindelijk het doel van jullie geloof bereiken:
de redding van jullie ziel.Stilstaan bij...

Hoop
De hoop op een onvergankelijke erfenis in de hemel, moet de christenen steunen bij de beproevingen die zij te doorstaan hebben.

Bij de tekst

Een brief van Petrus?

. In de brief zelf staat dat hij geschreven is door ‘Petrus, apostel van Jezus Christus’. Daarom denken sommigen dat Petrus deze brief zelf schreef rond het jaar 60.

. Anderen vinden dat de brief een vroegchristelijke traditie beschrijft die al meer ontwikkeld is. Ze denken daarom dat die brief geschreven werd aan het einde van de eerste eeuw. Die zou dan geschreven zijn door een onbekende auteur die de naam Petrus gebruikte, omdat deze apostel veel gezag had in de Romeinse provincies die in het begin van de brief vermeld staan. Dit fenomeen wordt ‘pseudepigrafie’ genoemd en was vroeger erg gewoon.De geadresseerden

De gemeenten tot wie de brief gericht is, bestonden voornamelijk uit christenen die voordien geen joden waren. Ze leefden als een maatschappelijke en religieuze minderheid en ondervonden zo allerlei vormen van discriminatie en pesterij door heidense medeburgers die geen begrip konden opbrengen voor de levensstijl van de christenen. Maar wie als christen wil leven moet zich daarop instellen. Het hoort erbij, vindt de schrijver.Een algemene / katholieke brief

De eerste brief van Petrus wordt een algemene of katholieke brief genoemd, omdat die niet geschreven is voor een bepaalde persoon of een bepaalde gemeenschap van christenen. Men kan die brief het best lezen als een soort rondzendbrief die zoveel mogelijk christenen wilde bereiken in de Romeinse provincies van Klein-Azië.