Loading...
 

30e zondag door het jaar B - eerste lezing

2 Foto


…page…

Jeremia 31, 7-9: Iedereen komt terug

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1274)

De Heer zegt: ‘Juich van vreugde, wees blij! Zing een vrolijk lied over Israël, het belangrijkste volk op aarde. Laat horen dat je blij bent, en roep: ‘Israël is niet verdwenen. De Heer heeft zijn volk gered!’’
De Heer zegt: ‘Ik haal mijn volk terug uit het verre noorden en uit de verste landen op aarde. Ze komen allemaal terug, ook de mensen die blind zijn, en de mensen die niet kunnen lopen. Ook vrouwen die zwanger zijn of moeten bevallen. Een enorme groep mensen zal terugkomen!
Huilend zullen ze op weg gaan, maar ik zal hen troosten en leiden. Ik breng hen langs plaatsen waar ze water kunnen drinken. En langs goede wegen, waar niemand zal struikelen. Want ik houd van mijn volk Israël, zoals een vader houdt van zijn oudste zoon.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zegt God:
Wees blij om Jakob,
juich voor de heerser van de volkeren.
Loof God overal met deze woorden:
'God heeft zijn volk gered.'
Ik breng hen terug bijeen uit het noorden
en van het uiteinde der aarde.
Iedereen komt terug:
ook de blinde en verlamde mensen,
ook de zwangere vrouwen en zij die bevallen.
Ze gingen in tranen weg,
maar Ik troost hen en leid hen terug.
Ik breng hen naar stromende beken,
over goede wegen waarop ze niet struikelen.
Want Ik ben de Vader van Israël,
en Efraïm is mijn oudste zoon.


Stilstaan bij…

Jakob
Jakob was de stamvader van de twaalf stammen van Israël.

Blinde en verlamde mensen
In het land waar ze naartoe gaan is er plaats voor iedereen: gezond of niet, iedereen wordt gewaardeerd om wie hij is.

Zwangere en barende vrouwen
Het vermelden van deze vrouwen die nieuw leven dragen, maakt duidelijk dat er toekomst is in het land waar ze naar terugkeren.

Stromende beken
In een land waar men vertrouwd is met droogte en warmte houdt het stromende water van een beek de belofte in van vruchtbaarheid, van kansen om in leven te blijven.
In de Bijbel is een stromende beek het beeld van het geluk dat God aan de mensen geeft.

Israël
Andere naam voor het Noordrijk. Het Zuidrijk wordt Juda genoemd.

Efraïm
Naam van een zoon van Jozef, die in Egypte een tijdlang onderkoning was. Die naam werd ook gegeven aan het Noordrijk. De stam Efraïm was de machtigste van de stammen in het noorden.

Bij de tekst

Troostboek

Deze lezing komt uit het Troostboek (Jeremia 30-33) van de profeet Jeremia. In dit meer poëtisch deel van zijn teksten staan de meest uitgewerkte verlossingsorakels: hij spreekt er de hoop uit op een nieuwe tijd, een tijd waarin zonden vergeven zijn, schulden kwijtgescholden. Een tijd waarin de wet van God ligt in het hart van de mens.

Overweging

Agnes Lameire

De droom van Jeremia

“De over het algemeen jeremiërende Jeremia breekt vandaag uit in een onovertroffen jubelzang. ‘Juich en jubel van vreugde, roep het uit en zing een lofzang!’ Wat is er aan de hand? Na alle vernedering, wanhoop en pijn ziet de profeet in een visioen hoe de HEER zijn volk zal bevrijden uit de verschrikkelijke ballingschap. ‘ Blinden en lammen, zwangere vrouwen en vrouwen in barensnood, in dichte drommen keren ze terug.’ Terug naar huis, terug naar Jeruzalem, terug naar eigen grond, als dat geen droom is! Inderdaad een droom want vers 28 luidt: ‘Hierop ontwaakte ik en sloeg mijn ogen op. De slaap had mij goedgedaan.’
Maar in 539 v.C. wordt de droom werkelijkheid. De HEER brengt zijn volk weer ‘thuis’.”

Suggestie

Jongeren

SPREKEN MET BEELDEN

Nieuw en beter leven

- Welk beeld zou jij gebruiken om een nieuw en beter leven voor te stellen?

Lees daarna deze tekst van Jeremia.
- Welke beelden gebruikt hij?
- Wat wil hij ermee duidelijk maken?

- Welke beelden die je uitkoos zou je suggereren aan Jeremia?

Herschrijf deze droom van Jeremia op een manier dat die voor iedereen vandaag te verstaan is.
Gebruik daarvoor de beelden die je zelf vond om een nieuw en beter leven voor te stellen.