Loading...
 

30e zondag door het jaar B - eerste lezing

2 Foto


…page…

Jeremia 31, 7-9: Iedereen komt terug

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zegt God:
Wees blij om Jakob,
juich om de heerser van de volkeren.
Loof God overal met deze woorden:
`God heeft zijn volk gered.'
Ik breng hen terug bijeen uit het noorden
en van het uiteinde der aarde.
Iedereen komt terug:
ook de blinden en verlamde mensen,
de zwangere vrouwen en zij die bevallen.
Ze gingen in tranen weg,
maar Ik troost hen en leid hen terug.
Ik breng hen naar stromende beken,
over goede wegen waarop ze niet struikelen.
Want Ik ben de vader van Israël,
en Efraïm is mijn oudste zoon.Stilstaan bij…

Jakob
Stamvader van de twaalf stammen van Israël.
Klik hier voor meer info over Jakob.

Blinden en lammen
In het land waar ze naartoe gaan is er plaats voor iedereen: gezond of niet, elke mens wordt gewaardeerd om wie hij is.

Zwangere en barende vrouwen
Het vermelden van deze vrouwen maakt duidelijk dat er toekomst is in het land waar ze naar terugkeren.

Stromende beken
In een land waar men vertrouwd is met droogte en warmte houdt het stromend water van een beek de belofte in van vruchtbaarheid, van kansen om in leven te blijven.
In de Bijbel is dit het beeld van het geluk dat God aan de mensen geeft.

Israël
Andere naam voor het Noordrijk. Het Zuidrijk wordt Juda genoemd.

Efraïm
Naam van een zoon van Jozef, die in Egypte een tijdlang onderkoning was. Die naam wordt ook gegeven aan het Noordrijk. De stam Efraïm was de machtigste van de stammen in het noorden.

Bij de tekst

Troostboek

Deze lezing komt uit het Troostboek (Jeremia 30-33) van de profeet Jeremia. In dit meer poëtisch deel van de teksten van Jeremia staan de meest uitgewerkte verlossingsorakels van Jeremia bijeen. Hij spreekt er zijn hoop uit op een nieuwe tijd, een tijd waarin zonden vergeven zijn, schulden kwijtgescholden. Een tijd waarin de wet van God ligt in het hart van de mens.