Loading...
 

30e zondag door het jaar C - tweede lezing

Lauwerkrans


…page…

2 Timoteüs 4, 6-8.16-18: De strijd is gestreden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1901-1902)

Binnenkort komt er een einde aan mijn leven. Mijn leven is een offer voor God geweest. Ik heb gevochten voor het ware geloof. Ik heb de opdracht die ik van God gekregen heb, helemaal uitgevoerd. En ik heb mijn geloof niet verloren.
Het enige waar ik nog op wacht, is het eeuwige leven. Dat zal de Heer mij als beloning geven op de dag dat hij komt als rechtvaardige rechter. Dan geeft hij het eeuwige leven niet alleen aan mij, maar aan alle mensen die naar zijn komst verlangd hebben. (...)

Toen ik de eerste keer voor de rechter moest komen, heeft niemand mij geholpen. Alle mensen lieten me in de steek. Ik hoop dat ze daar niet voor gestraft worden.
Maar de Heer heeft me gesteund en me kracht gegeven. Daardoor kon ik toen alles vertellen over het goede nieuws, en hebben alle volken het gehoord.
De Heer heeft me gered, het is alsof ik gered ben uit de bek van een leeuw. En de Heer zal me blijven beschermen tegen alle slechte daden van mensen. Hij zal me veilig naar de hemel brengen, waar hij koning is. Alle eer aan hem voor altijd en eeuwig! Amen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn dood is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop helemaal uitgevoerd, het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans, de beloning van de rechtvaardige.
Hiermee zal de Heer, de rechtvaardige rechter,
mij belonen op de grote dag, en niet alleen mij,
maar allen die met liefde uitkijken naar zijn komst.

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand me geholpen,
iedereen liet me in de steek.
Ik hoop dat ze daar niet voor gestraft worden.
Maar de Heer steunde me en gaf me kracht
om tot het einde het evangelie te verkondigen,
zodat alle volkeren ervan horen.
Ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
De Heer zal me altijd beschermen tegen aanslagen
en me veilig brengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen!
Amen.Stilstaan bij …

Krans
Met de krans wordt verwezen naar een krans van takken en bladeren van de laurier. In de klassieke oudheid kreeg de overwinnaar in de atletiek zo’n krans.
Het woord ‘lauweren’ vindt zijn oorsprong in deze lauwerkrans.

Muil van de leeuw
Dit kan een manier van spreken zijn, maar kan ook verwijzen naar de leeuwen die onder Nero in de arena optraden.

Suggestie

Grote kinderen

BIDDEN

Gebed om geloof

(in Samuel, 2009 nr 6)

Dag God!

Soms ben ik een beetje jaloers op Paulus.
Want zelfs toen hij wist dat hij omwille van zijn geloof
vermoord zou worden, bleef hij rotsvast op Jou vertrouwen.
‘Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof bewaard!’
zei hij zelfs toen hij in de gevangenis zat! (1)

Of ik ook die moed zou hebben?
Eerlijk gezegd: ik weet het niet!
Ik geloof wel in Jou en in de boodschap van het evangelie.
En ik wil dat ook graag aan iedereen vertellen.

Maar of ik ook zou durven vechten voor Jou?
Of eenvoudiger gezegd: of ik echt álles zou doen
opdat mijn geloof niet zou verstikken
tussen mijn computer en mijn tv
of tussen alle luxe waarin ik leef?

Laat Jezus mij daarom zijn Geest zenden, God,
om altijd in Hem en in Jou te blijven geloven.
Want ik weet dat Jij van mij houdt.
En dat maakt mijn geloof méér dan de moeite waard!

(1): naar 2 Timoteüs 4, 7.