Loading...
 

31e zondag door het jaar C - eerste lezing

2 Dauwdruppel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Wijsheid 11, 22 – 12, 2: God en wat Hij geschapen heeft

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De hele wereld is voor Jou
als een stofje dat de weegschaal doet doorslaan,
als een dauwdruppel
die 's morgens op de aarde valt.

Jij zorgt voor iedereen,
want Je kunt alles.
Je telt de zonden van de mensen niet,
om hen tot inkeer te doen komen.

Want Je houdt van al wat bestaat,
Je verafschuwt niets van wat Je gemaakt hebt.
En als Je iets zou haten,
zou Je het niet geschapen hebben.

Hoe zou iets kunnen blijven bestaan,
als Jij het niet wilt?
Hoe zou iets bewaard kunnen zijn,
dat door Jou niet was geroepen?

Alles spaar Je,
omdat alles van Jou is.
Jij God, heerst vol liefde
over al wat leeft.

Omdat jouw onvergankelijke geest in alles is,
straf Je slechts maar langzaam wie iets misdoen.
Je vermaant hen door te laten zien waarin zij zondigen,
zodat zij hun zonde achterlaten en trouw blijven aan Jou, God.Stilstaan bij …

''Gaandeweg' / langzaam'
De profeet Amos verwijst in zijn profetie (Amos 4, 6-11) naar verschillende waarschuwingen die het volk van God in de wind heeft geslagen:
. er was hongersnood
. er was droogte
. er was een insectenplaag
. er was de pest
. er was een grote brandBij de tekst

Wijsheid

Het boek 'Wijsheid' is een van de jongste boeken van het Oude Testament. Deze Griekse tekst werd waarschijnlijk geschreven door joden in Egypte tijdens de laatste twee eeuwen voor Christus, een tijd die sterk beïnvloed is door het Hellenisme.

Protestantse christenen zien het boek 'Wijsheid' als een apocrief geschrift, omdat het niet voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel.

Suggesties

Jongeren

ONDERZOEKEN

Wijsheid over God

Zoek bij elke uil - symbool van wijsheid - in het fragment uit het boek Wijsheid, een manier waarop de schrijver over God spreekt.

Blauwe Uil Dreamstime
Gele Uil Dreamstime
Groene Uil Dreamstime
Roze Uil Dreamstime


VERDIEPEN

Spreken over God

- Hoe denkt de schrijver van het boek Wijsheid over God?
- Denk jij daar ook zo over?
- Wat is hetzelfde? Wat is anders?