Loading...
 

3e zondag van de veertigdagentijd A - tweede lezing

Romeinen 5, 1-2.5-8: God houdt van ons

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1783-1784)

God ziet ons dus als goede mensen omdat we geloven. Wij waren vijanden van God. Maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij onze Heer Jezus Christus. Daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God zullen leven. Op dat vertrouwen mogen we trots zijn.
Dat zal zeker gebeuren, want God heeft ons zijn heilige Geest nu al gegeven.

Vroeger waren we vijanden van God. Wijzelf konden dat niet veranderen, maar Christus wel: hij is voor ons gestorven. Welk mens is bereid om voor een ander te sterven? Misschien als die ander een goed en eerlijk mens is? Ja, misschien zijn er mensen die willen sterven voor een goed mens. Maar Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wij zijn op grond van ons geloof,
als rechtvaardigen opgenomen.
En dankzij Jezus Christus leven we in vrede met God.
Dankzij Jezus kregen we door het geloof
toegang tot de goedheid van God.
Door Hem mogen we ons beroemen op onze hoop
te delen in de heerlijkheid van God. (…)

Die hoop wordt niet ontgoocheld,
want door ons de Heilige Geest te geven
vulde God ons hart met liefde.
Toen we nog hulpeloos waren,
en op dat moment nog schuldig,
stierf Christus voor ons.
Bijna niemand wil voor een rechtvaardig mens sterven.
Alleen een enkeling heeft de moed
om zijn leven te geven voor een goed mens.
Maar doordat Christus voor ons stierf
toen wij nog zondaars waren,
toonde God ons zijn liefde.Stilstaan bij …

Gerechtvaardigd / rechtvaardig
Dit is een term uit de rechtszaal: wanneer een rechter een beschuldigde ten gunste in het gelijk stelde, leidde die beslissing tot de vrijspraak. De persoon die in het gelijk werd gesteld, werd dan beschreven als ‘rechtvaardig’ of ‘gerechtvaardigd’.

Roemen
Dit roemen van de gelovigen gebeurt niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook in tijden van onzekerheid en tegenslag. Dit leidt tot volhouden en tot een stevig fundament van de hoop.

Heerlijkheid van God
Deze uitdrukking gebruikt Paulus om over God te spreken.

Hart
Beeld voor het innerlijke van de mens, en soms voor de plaats waar God, via zijn gaven en via de Geest, al dan niet in de mens aanwezig is.

De gestelde tijd / het moment
Hiermee wordt bedoelt Paulus de tijd die door God vastgesteld is waarbij Jezus bevrijdend zal optreden. Hiermee is het Messiaanse of eschatologisch tijdperk aangebroken: de komst van het Rijk van God!

Bij de tekst

Inhoud

De dood van Jezus Christus ligt aan de basis van onze verzoening met God.
In zijn verrijzenis ligt de redding tot eeuwig leven.

Hoop

Dit deel van de brief aan de christenen van Rome gaat over de hoop. Paulus zegt eerst dat we in vrede met God mogen leven omdat Jezus Christus voor ons die weg gebaand heeft. Op basis van dat geloof getuigt men van God en van de hoop op het delen in zijn heerlijkheid.