Loading...
 

3e paaszondag A - tweede lezing

2 Lam

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Petrus 1, 17-21: Verlost uit zinloos bestaan

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1938)

Jullie noemen God jullie Vader. En jullie weten dat hij eerlijk oordeelt over alle mensen. Daarom moeten jullie eerbied voor hem hebben, zolang jullie als vreemdelingen op aarde wonen.
Vroeger was jullie leven zinloos. Want net als jullie voorouders vereerden jullie goden die niet bestaan. God heeft jullie daarvan bevrijd. Hij betaalde daar een hoge prijs voor, die meer waard was dan zilver of goud. Want hij liet zijn onschuldige Zoon sterven aan het kruis. Christus stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt.
Al voordat God de wereld maakte, had hij Christus daarvoor uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, heeft hij hem gestuurd om jullie te redden. Door hem geloven jullie in God.
God heeft Christus laten opstaan uit de dood en hem zijn hemelse macht gegeven. Jullie leven in het volle vertrouwen dat God met jullie hetzelfde zal doen als met Christus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Hij die jullie Vader noemen,
is ook de eerlijke rechter
over al wat we doen.
Heb daarom respect voor Hem,
zolang jullie hier als vreemdelingen leven.

Jullie weten
dat jullie niet met vergankelijke dingen,
zoals goud en zilver,
bent verlost uit het zinloze bestaan
dat jullie van jullie vaderen hebben gekregen.
Jullie zijn verlost door het kostbaar bloed van Christus,
het lam zonder vlek of gebrek,
dat God had uitverkoren
voor Hij de wereld schiep.
Pas nu op het einde van de tijden is Hij verschenen,
om jullie te redden.
Door Hem geloven jullie in God,
die Hem uit de dood heeft gewekt
en Hem de heerlijkheid gegeven heeft.
Daarom is jullie geloof in God
tegelijk hoop op God.Stilstaan bij…

Ballingschap / als vreemdelingen
Vermoed wordt dat Petrus ‘ballingschap’ gebruikt als een beeld. In dat geval zou hij ermee willen zeggen dat dat het eigenlijke vaderland van zijn lezers de hemel is.
Ofwel gebruikt hij ‘ballingschap’ letterlijk en kan hij het hebben over de maatschappelijke positie van zijn lezers, mensen met een marginale positie in hun maatschappij.