Loading...
 

3e paaszondag A - tweede lezing

2 Lam

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Petrus 1, 17-21: Verlost uit zinloos bestaan

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1938)

Jullie noemen God jullie Vader. En jullie weten dat hij eerlijk oordeelt over alle mensen. Daarom moeten jullie eerbied voor hem hebben, zolang jullie als vreemdelingen op aarde wonen.
Vroeger was jullie leven zinloos. Want net als jullie voorouders vereerden jullie goden die niet bestaan. God heeft jullie daarvan bevrijd. Hij betaalde daar een hoge prijs voor, die meer waard was dan zilver of goud. Want hij liet zijn onschuldige Zoon sterven aan het kruis. Christus stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt.
Al voordat God de wereld maakte, had hij Christus daarvoor uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, heeft hij hem gestuurd om jullie te redden. Door hem geloven jullie in God.
God heeft Christus laten opstaan uit de dood en hem zijn hemelse macht gegeven. Jullie leven in het volle vertrouwen dat God met jullie hetzelfde zal doen als met Christus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Hij die jullie Vader noemen, is ook de eerlijke rechter
over al wat we doen.
Respecteer Hem daarom, zolang jullie hier als vreemdelingen leven.

Jullie weten
dat jullie niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver,
verlost zijn uit het zinloze bestaan dat jullie van je ouders kregen.
Jullie zijn verlost door het kostbaar bloed van Christus,
het Lam zonder vlek of gebrek,
dat God uitverkoos voor Hij de wereld schiep.
Pas nu op het einde van de tijd verscheen Hij om jullie te redden.
Door Hem geloven jullie in God, die Hem uit de dood heeft gewekt
en Hem de heerlijkheid gaf.
Daarom is jullie geloof in God, tegelijk hoop op God.Stilstaan bij…

Ballingschap / als vreemdelingen
Men vermoedt dat Petrus het woord ‘ballingschap’ gebruikt als een beeld. In dat geval zegt hij ermee dat het eigenlijke vaderland van zijn lezers de hemel is.
Ofwel gebruikt hij het woord ‘ballingschap’ letterlijk en heeft hij het over de maatschappelijke positie van zijn lezers, mensen met een marginale positie in hun maatschappij.