Loading...
 

3e zondag van de advent B - tweede lezing

Kaarsen


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Tessalonicenzen 5, 16-24: Doof het vuur niet uit

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wees altijd blij.
Bid zonder ophouden.
Dank God voor alles.
Dit verlangt God van jullie in Christus Jezus.
Doof het vuur van de Geest niet uit,
kleineer de profetische gaven niet,
onderzoek alles en behoud het goede.
Ga elk soort kwaad uit de weg.

Ik vraag dat de God van de vrede,
jullie in alle opzichten heiligt
en dat heel uw persoon,
naar geest, ziel en lichaam,
ongerept bewaard mag blijven
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
Hij die jullie roept is trouw:
Hij zal zijn woord houden.Stilstaan bij ...

Geest
De eerste christenen zagen bepaalde verschijnselen als bijzondere gaven van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld: leiderschap, dienstbaarheid, genezing, profetie, klanktaal en het interpreteren ervan.

Geest, ziel en lichaam
Hiermee duidt Paulus de gehele mens aan.

De komst van Jezus
Toen Paulus deze brief schreef, verwachtte hij de terugkomst van Jezus in de nabije toekomst.
Later situeerde men de komst van Jezus op het einde der tijden, zonder dat daar nog een precieze tijd werd aan gekoppeld.Bij de tekst

Brief aan de Tessalonicenzen

Deze zinnen behoren tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament. Het gaat om een brief die Paulus schreef aan de pas gestichte groep christenen in Tessalonica. Hij deed dat ongeveer 20 jaar na de dood van Jezus, wellicht vanuit Korinte.
Klik hier voor meer informatie over Tessalonica en de brief die Paulus naar de eerste christenen van die stad schreef.