Loading...
 

3e zondag van de advent C - eerste lezing

2 C. Leterme (2019)06787

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Sefanja 3, 14-18a: Vreugde in Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1494)

Juich van vreugde, inwoners van Sion! Laat horen dat jullie blij zijn, mensen van Jeruzalem! Heel Israël moet juichen! De Heer zal jullie niet langer straffen. Hij jaagt jullie vijanden weg. Jullie hoeven nergens meer bang voor te zijn. De Heer is de koning van Israël, hij is bij jullie.
Iedereen zal tegen jullie zeggen dat je niet bang hoeft te zijn en geen angst hoeft te voelen. De Heer, jullie God, zal bij jullie zijn. Hij is machtig, hij zal jullie bevrijden. Hij houdt van jullie en zal jullie vergeven. Hij zal blij zijn over jullie, en juichen van vreugde.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jubel, dochter Sion! Juich Israël!
Verheug je en wees blij met heel je hart, dochter Jeruzalem!
God vernietigt je straf en jaagt je vijanden weg.
God, de koning van Israël, is binnen je muren:
je moet nergens meer bang voor zijn.

Op die dag zal men tegen jullie zeggen:
Wees niet bang, Sion, laat je handen niet hangen.
Je God is binnen je muren, een reddende held.
Hij zal juichen van vreugde om jullie
en opnieuw zijn liefde tonen.
Luid roept Hij zijn blijdschap om je uit.
De treurige lieden die ver van het feest blijven,
neem Ik van je weg.Stilstaan bij …

Juichen
Dit woord klinkt heel merkwaardig in de mond van de profeet, want terwijl hij dat schreef / zei was Jeruzalem (Sion) een dode stad, veroverd, geplunderd en zonder actieve bevolking, die werd gedeporteerd.

Bij de tekst ...

Sefanja

De schrijver van dit vreugdelied is Sefanja (= God beschermt / bewaart). Over de profeet Sefanja weet men zo goed als niets. Hij zou opgetreden hebben in Juda (Zuidrijk) tijdens de regering van koning Josia (tussen de jaren 640 en 609 voor Christus).

De inhoud van zijn boodschap is te vergelijken met die van de profeet Amos die in Israël (Noordrijk) optrad en zijn toehoorders waarschuwde voor het vernietigend optreden van God.

Suggesties

Grote kinderen

EXTRA

Info en suggesties bij 'profeten' ...
Lees meer ...

Jongeren

REFLECTEREN

Stilstaan bij de tekst

In de tekst van Sefanja staat dat God binnen onze muren woont.
- Wat zou hij daarmee bedoelen?

Er staat ook in dat God ons zal bevrijden.
- Waarvan moeten mensen bevrijd worden?
Of is die vraag niet meer actueel?