Loading...
 

3e zondag van de advent C - eerste lezing

2 Levi Guzman ZdSoe8za6Hs Unsplash

Foto van levi-guzman in Unsplash


…page…

Sefanja 3, 14-18a: Vreugde in Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1494)

Juich van vreugde, inwoners van Sion! Laat horen dat jullie blij zijn, mensen van Jeruzalem! Heel Israël moet juichen! De Heer zal jullie niet langer straffen. Hij jaagt jullie vijanden weg. Jullie hoeven nergens meer bang voor te zijn. De Heer is de koning van Israël, hij is bij jullie.
Iedereen zal tegen jullie zeggen dat je niet bang hoeft te zijn en geen angst hoeft te voelen. De Heer, jullie God, zal bij jullie zijn. Hij is machtig, hij zal jullie bevrijden. Hij houdt van jullie en zal jullie vergeven. Hij zal blij zijn over jullie, en juichen van vreugde.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jubel, dochter Sion! Juich Israël!
Verheug je en wees blij met heel je hart, dochter Jeruzalem!
God vernietigt je straf en jaagt je vijanden weg.
God, de koning van Israël, is binnen je muren:
je moet nergens nog bang voor zijn.

Op die dag zal men tegen je zeggen:
Wees niet bang, Sion, laat je handen niet hangen.
Je God is binnen je muren, een reddende held.
Hij zal juichen van vreugde om jullie
en opnieuw zijn liefde tonen.
Hij roept luid dat Hij blij is voor je.

De treurige lieden die ver van het feest blijven,
neem Ik van je weg.Stilstaan bij …

Juichen
Dit woord klinkt heel merkwaardig in de mond van de profeet, omdat hij die tekst schreef toen Jeruzalem (Sion) een dode stad was, veroverd, geplunderd en zonder actieve bevolking (want die werd gedeporteerd).

Bij de tekst ...

Sefanja

De schrijver van dit vreugdelied is Sefanja (= God beschermt / bewaart). Over de profeet Sefanja weet men zo goed als niets. Hij zou opgetreden hebben in Juda (Zuidrijk) tijdens de regering van koning Josia (tussen de jaren 640 en 609 voor Christus).

De inhoud van zijn boodschap is te vergelijken met die van de profeet Amos die in Israël (Noordrijk) optrad en zijn toehoorders waarschuwde voor het vernietigend optreden van God.Vreugde

Sefanja vermeldt minstens drie redenen om zich te verheugen:
. God heeft je veroordeling vernietigd
. God is in je midden
. God toont opnieuw zijn liefde

God geeft nieuwe kansen: Hij schept leven midden in wat het leven belemmert of zelfs tegenwerkt.

Suggesties

Grote kinderen

EXTRA

Info en suggesties bij 'profeten' ...
Lees meer ...

Jongeren

REFLECTEREN

Stilstaan bij de tekst

In de tekst van Sefanja staat dat God binnen onze muren woont.
- Wat zou hij daarmee bedoelen?

Er staat ook in dat God ons zal bevrijden.
- Waarvan moeten mensen bevrijd worden?
Of is die vraag niet meer actueel?

Overweging

Gemeenschap Taizé (2018)

God danst voor jou !

“Jubel… ! Juich… ! Verheug je…!” Deze tekst toont ons minstens drie redenen om ons te verheugen: ’De Heer heeft het vonnis over jou tenietgedaan’, ’De Heer zal in je midden zijn’ en ’zijn liefde zwijgt over wat je misdaan hebt en geeft je een nieuwe kans’.
De toon van die boodschap is verbazingwekkend, in de context van een boek dat begint met deze woorden: ’Zo spreekt de Heer – Alles zal Ik van de aardbodem wegvagen.’ Het is een boek vol bedreigingen tegen de volken en tegen het volk Israël, bedreigingen die uitlopen op de beschrijving van de dag van de Heer, waarop alles vernietigd zal worden.

Het is nogal gedurfd van Sefanja om zich voor te stellen en aan te kondigen dat de grootmachten van zijn tijd vernietigd zullen worden. Aan de andere kant gaat het om daadwerkelijke gevaren voor Israël, als kritiek op de afgoderij en het onrecht van een groot deel van het volk. De profeet wil dat zij zich realiseren dat hun verkeerde prioriteiten en hun gebrek aan aandacht voor anderen uiteindelijk hun leven zullen bedreigen, ook al zal hij in de toekomst merken dat bedreigingen niet altijd helpen om mensen hun leven te laten veranderen.

Als wij gevaren zien – werkelijke of denkbeeldige –, interpreteren wij die meestal niet als bedreigingen waarmee God ons wil waarschuwen. Maar we kunnen ons soms wel bewust zijn van de slechte gevolgen van ons gedrag en ons dan afvragen of wij wel de juiste keuzes hebben gemaakt of aan het maken zijn. Als de profeet dan, aan het eind van zijn boek, verklaart dat het vonnis is teniet gedaan, kan dat ons hoop geven dat dankzij God niet alleen de onvoorspelbaarheid van onze beslissingen een zin krijgt, maar dat ook de verwikkelingen van deze wereld niet fataal zullen blijken. Gods blik overstijgt alle twijfels en zogenaamde zekerheden waarin wij denken dat we gevangen zitten.

’De Heer zal in je midden zijn’. Hij is daar als een vrije ruimte in het hart van ons leven en enkel in Hem krijgt het gebruik van die vrijheid zijn eigenlijke zin. Te midden van onze aarzelingen en onze geslotenheid, opent God de weg naar een nieuw begin.
’Zijn liefde geeft je een nieuwe kans’, ’Hij zal over je jubelen’’ – ’Hij danst’ zelfs, volgens sommige vertalingen – niet omdat wij steeds de juiste keuzes hebben gemaakt, maar omdat Hijzelf aanwezig is in ons leven, door zijn Geest. In zekere zin bemint God zichzelf als Hij ons bemint en ons binnen voert in zijn liefde.

God deelt ons zijn leven mee, in en ondanks onze onvolmaakte of zelfs verkeerde gerichtheid en keuzes. Dat is ook de boodschap van de Verrijzenis: God schept leven midden in dat wat het leven belemmert of zelfs tegenwerkt. Hij weigert het noodlot en geeft zin aan wat onvoorspelbaar is; Hij is te midden van ons in alles wat in ons leven helder en duidelijk is, én in alles wat wij niet begrijpen en wat ons onrustig maakt. Zo opent Hij telkens nieuwe wegen om binnen te gaan in zijn vreugde.