Loading...
 

3e zondag van de advent C - eerste lezing

2 C. Leterme (2019)06787

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Sefanja 3, 14-18a: Vreugde in Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1494)

Juich van vreugde, inwoners van Sion! Laat horen dat jullie blij zijn, mensen van Jeruzalem! Heel Israël moet juichen! De Heer zal jullie niet langer straffen. Hij jaagt jullie vijanden weg. Jullie hoeven nergens meer bang voor te zijn. De Heer is de koning van Israël, hij is bij jullie.
Iedereen zal tegen jullie zeggen dat je niet bang hoeft te zijn en geen angst hoeft te voelen. De Heer, jullie God, zal bij jullie zijn. Hij is machtig, hij zal jullie bevrijden. Hij houdt van jullie en zal jullie vergeven. Hij zal blij zijn over jullie, en juichen van vreugde.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jubel, dochter Sion! Juich Israël!
Verheug en verblijd je met heel je hart, dochter Jeruzalem!
God vernietigt je straf en jaagt je vijanden weg.
God, de koning van Israël, is binnen je muren:
je moet nergens nog bang voor zijn.

Op die dag zal men tegen jullie zeggen:
Wees niet bang, Sion, laat je handen niet hangen.
Je God is binnen je muren, een reddende held.
Hij zal juichen van blijdschap om jullie
en opnieuw zijn liefde tonen.
Luid roept Hij zijn vreugde om je uit.
De treurige lieden die ver van het feest blijven,
neem Ik van je weg.Stilstaan bij …

Juichen
Dit woord klinkt heel merkwaardig in de mond van de profeet, want terwijl hij dat schrijft / zegt is Jeruzalem (Sion) een dode stad, veroverd, geplunderd en zonder actieve bevolking, die werd gedeporteerd.

Bij de tekst …

Bij de tekst

Sefanja

De schrijver van dit vreugdelied is Sefanja (= God beschermt / bewaart). Hij was volgens de eerste regel van zijn boek, de zoon van Kusi (of Kuschi). Deze Kusi was ‘de zoon van Gedalja, de zoon Armarja, de zoon van Hizkia’. Deze opsomming van vier generaties is ongewoon. Wellicht wilde men zo voorkomen dat men zou denken dat Sefanja van vreemde afkomst was. Want "Kusi" betekent Moor, Nubiër of Ethiopiër. Zijn grootvader Gedalja, zijn overgrootvader Amarja en zijn betovergrootvader Chizkia hebben echte Hebreeuwse namen, zodat over zijn Joodse afkomst geen twijfel kan bestaan.

Deze ‘kleine’ profeet was een oudere tijdgenoot van Jeremia. Dit 'klein' slaat op de lengte van het geschrift op zijn naam en niet op zijn gestalte en ook niet op het belang van zijn optreden. Dat hij een profeet was wil zeggen dat men hem zag als een woordvoerder van God.

Over Sefanja weet men zo goed als niets. Hij zou opgetreden zijn in Juda (Zuidrijk) ten tijde van koning Josia, die regeerde tussen de jaren 640 en 609 voor Christus. Gewoonlijk dateert men zijn optreden tussen 640 en 630 voor Christus. In elk geval voor 621, het jaar waarin koning Josia zijn hervormingsprogramma lanceerde na de ontdekking van een wetboek in de tempel.

De inhoud van zijn boodschap is te vergelijken met die van de profeet Amos die in Israël (Noordrijk) optrad en zijn toehoorders waarschuwde voor het vernietigend optreden van God.Het boek Sefanja

De boodschap van Sefanja bevat vooral onheilswoorden, die de dienst aan vreemde goden en het grote morele verval aanklagen in de steden van Juda. Hij roept op tot bekering door te dreigen met de straf van God. Alleen op het einde van het boek zijn er woorden van heil en troost (3, 9-20) voor een ‘rest’ van Israël (3, 13), die nederig is en geestelijk arm.
De tekst werd afwisselend in de eerste persoon en in de derde persoon geschreven, zodat men het boek kan lezen als een dialoog tussen God en Zefanja.

Suggesties

Grote kinderen

EXTRA

Info en suggesties bij 'profeten' ...
Lees meer ...

Jongeren

REFLECTEREN

Stilstaan bij de tekst

In de tekst van Sefanja staat dat God binnen onze muren woont.
- Wat zou hij daarmee bedoelen?

Er staat ook in dat God ons zal bevrijden.
- Waarvan moeten mensen bevrijd worden? Of is die vraag niet meer actueel?