Loading...
 

4e zondag door het jaar C - tweede lezing

1 Korintiërs 12, 31 - 13, 13: De liefde

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1821-1822)

En voor welke bijzondere krachten moeten jullie nu de meeste waardering hebben? Voor de krachten waarmee andere mensen geholpen worden. En voor de krachten waarmee het geloof van anderen sterker gemaakt wordt.
Maar eerst ga ik jullie vertellen over iets dat nog veel belangrijker is dan de bijzondere krachten van de Geest: dat is de liefde.
Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen.
Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.
Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.
Wat is liefde?
Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.
De liefde zal nooit verdwijnen
Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.
Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis, en voor iedere boodschap die we vertellen. Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent.
Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.Dichter bij de tijd

(C. LETERME, Map Bijbel in 1000 seconden, fiche die hoort bij 1 Korintiërs 12, 31 - 13, 13)

Broeders en zusters,
Al spreek ik de talen van mensen en engelen,
als ik de liefde niet heb,
ben ik niet meer dan een cimbaal,
met een prachtige klank, maar zonder ziel.
Al heb ik profetische gaven,
al ken ik alle geheimen
en weet ik alles wat er te weten valt,
al heb ik een geloof dat bergen verzet,
als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
Al deel ik al mijn bezittingen uit aan de armen,
al laat ik mijn lichaam de vuurdood sterven,
als ik geen liefde heb,
helpt het mij niets.

De liefde heeft geduld, ze is vriendelijk.
Zij is niet jaloers, zij praalt niet,
ze geeft niet om de schone schijn.
Zij kwetst niemands gevoel en is niet egoïstisch.
Zij wordt niet bitter en rekent het kwade niet aan.
Zij is niet blij met onrecht
maar vindt haar vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt zij,
alles gelooft zij,
alles hoopt zij.
Zij geeft het nooit op.

De liefde zal nooit vergaan.
Profetische gaven zullen verdwijnen,
talen zullen verstommen
en ook aan kennis komt een einde.
Want ons kennen is beperkt
en ons profeteren ook.
Maar wanneer het volmaakte komt,
zal wat beperkt is verdwijnen.

Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind,
dacht ik als een kind;
nu ik volwassen geworden ben,
ben ik gestopt met mijn kinderlijke manier van doen.
Nu kijken wij in een wazige spiegel.
Wat we zien zijn raadsels,
Maar dan zullen we oog in oog staan.
Nu is mijn kennis beperkt,
maar dan zal ik kennen zoals God mij kent.

Geloof, hoop en liefde zullen altijd blijven bestaan.
Maar van de drie is de liefde de grootste.Als ik niet lief ben...

(Bron onbekend)

Al spreek ik zestig talen
en perfect Nederlands,
als ik niet lief ben, ben ik een radio die kraakt en piept.

Al ben ik de eerste van de klas
al ga ik elke zondag naar de mis
als ik niet lief ben, dan ben ik niets waard.

Al geef ik al mijn zakgeld aan Broederlijk Delen
al steek ik mij in brand voor de goede zaak,
als ik niet lief ben, dan helpt het mij niets.

De liefde is geduldig en vriendelijk.
De liefde windt zich niet op.
De liefde is niet jaloers. Zij heeft geen pretentie.

Zij doet niet wat niet passen zou,
zij wil de anderen dienen
zij laat zich niet kwaad maken

Zij is niet blij met het ongeluk van een ander
Zij bedekt de boosheid van de mensen
met de mantel van Gods liefde.

Alles zal voorbij gaan
maar niet de liefde.
Het belangrijkste

(A.-D. DEROITTE, C. LETERME in Samuel, uitgeverij Averbode 2012 nr 1 p. 4-5)

Zelfs al zou ik alle talen van de wereld spreken
als ik de liefde niet heb, ben ik als een muziekinstrument dat fout klinkt.

Zelfs al was ik een profeet, of een belangrijk professor,
al had ik genoeg geloof om een berg te verzetten
als ik de liefde niet heb, ben ik niets.

Zelfs al geef ik al mijn geld aan daklozen
en steek ik me in brand om te protesteren tegen onrecht
als ik geen liefde heb, waarvoor dient het dan?

Wie van iemand houdt, is geduldig en vriendelijk.
Zo iemand is niet jaloers, pocht niet en verbeeldt zich niets.
Die is niet grof en ook niet egoïstisch.
Die laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
Die is niet blij over onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt die,
alles gelooft die,
alles hoopt die,
in alles blijft die volhouden.

De liefde kent nooit een einde.Stilstaan bij ...

Liefde
(Vertaling van het Griekse woord 'agapè')
‘Agapè’ is een typisch christelijk woord, dat moeilijk goed te vertalen is en dat nog het beste samengevat wordt met de woorden van Jezus: ‘Gij zult de naaste liefhebben als uzelf.’
Bij de eerste christenen was ‘agapè’ ook een van de namen die gebruikt werden voor de maaltijd waarin ook de eucharistie werd gevierd.

Bekken
Koperen schijf.

Cimbaal
Dit instrument bestond uit twee koperen bekkens, die tegen elkaar werden geslagen. Dit instrument werd vooral gebruikt om de maat aan te geven. De levieten gebruikten koperen cimbalen om het begin, het einde en de pauzes aan te geven bij de diensten in de tempel.

Profetie
Uitspraak die gebeurt in naam van God. Soms zijn profetieën gericht tegen het kwaad, tegen het negeren van God of het ontlopen van zijn geboden; soms zijn ze opbouwend, troostend en bemoedigend.

Tongen
Met ‘tongen’ bedoelt Paulus het ‘spreken in tongen’ of ‘spreken in klanktaal’.
Iemand die in tongen spreekt, spreekt onder invloed van de Geest en richt zich niet tot mensen maar tot God. Die taal is onbegrijpelijk. Paulus zegt elders dat het bij 'tongentaal' belangrijk is dat de betekenis ervan ook uitgelegd wordt, anders heeft er niemand iets aan.

Spiegel
Spiegels in de oudheid waren van glad gepolijst brons of ijzer. Omdat ze niet zo scherp spiegelden als wij nu gewend zijn, spreekt Paulus van het zien van raadselachtige dingen.
Bovendien is kijken in een spiegel een indirecte manier om iets waar te nemen.

Stukwerk
Werk dat onsamenhangend is.


Bij de tekst...

Wat liefde duidelijk maakt

Paulus gebruikt niet minder dan vijftien werkwoorden om te bezingen wat de liefde allemaal doet, of niet doet. Daar waar mensen elkaar zo liefhebben wordt zichtbaar en tastbaar wie en hoe God is.

Bijbel en kunst

R. INDIANA

Love
File9591250747852

Dit is een popart-kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Robert Indiana, die het oorspronkelijk heeft ontworpen voor een kerstkaart.

Suggesties

Kleine kinderen

VERTELLEN

De parel

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 5)

Er was eens een prinses die wilde trouwen.
Ze zei: 'Mijn prins moet een goed hart hebben,
en mij de parel geven, die licht geeft in de nacht.'

Twee prinsen gingen op weg.
De oudste kwam in een dorp dat bijna overstroomd was.
De mensen zeiden hem:
'Alleen de gouden pompoen van de draak kan ons redden.'
'Die zal ik voor jullie meebrengen,' zei de prins.
Wat later kwam de jongste prins in datzelfde dorp
en ook hij beloofde aan de mensen de gouden pompoen.

Beide prinsen kwamen in het paleis van de draak.
De oudste prins vond er een prachtige witte parel.
Hij nam die en reed er snel mee naar de prinses.
Wat later kwam ook de jongste prins in het drakenpaleis.
Daar vond hij de gouden pompoen
en reed er snel mee naar het overstroomde dorp.
Toen de burgemeester de pompoen in het water legde,
daalde het water in de straten en op het veld.
De burgemeester gaf een zwarte parel aan de jongste prins en zei:
'Neem deze parel als teken van onze dankbaarheid.'
De jonge prins nam de parel aan
en reed daarna snel naar het paleis van de prinses.

Intussen was het donker geworden.
Vol verwachting keek de prinses
naar de parel in de hand van de oudste prins.
'Dit is niet de echte parel' zei ze treurig.
Toen gaf de jongste prins haar de zwarte parel.
'Ik kreeg die van de mensen uit het overstroomde dorp,' zei hij.
De parel begon te stralen in haar handen.
'Dit is de parel die licht geeft in de nacht!' zei de prinses,
'Met jou wil ik trouwen!
Jij zult een goede koning zijn!'

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Invuloefening

Lees eerst de tekst voor die Paulus schreef.
Maak hiervoor gebruik van dit blad om de tekst te hernemen.


Een moeilijker invuloefening:

De ....................... heeft geduld,
ze is ................................
Zij is niet .......................,
zij praalt niet,
ze geeft niet om de schone .........................
Zij kwetst niemands gevoel
en is niet ..........................
Zij wordt niet .................
en rekent het ............... niet aan.
Zij is niet ........................ met .........................
maar vindt haar ....................... in de ........................


Vul in met: vreugde; schijn; bitter; kwade; liefde; onrecht; vriendelijk; waarheid; jaloers; egoïstisch; blij;
Liefde, mag ik oversteken?

(Inspiratiebron: Bijbel basics bij 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13 p. 8)

Vooraf
Maak een lijstje met woorden over liefde en wat liefde verhindert uit de brief van Paulus (1 Korinte 13)
Bijvoorbeeld: jaloers, blij, geduldig, vol haat, vriendelijk, opscheppen, goed zijn, geloven, vertrouwen, jezelf het belangrijkste vinden, iemand beledigen, aan een ander denken, wraak nemen, vol vrede zijn, een hekel hebben aan boze dingen, volhouden, verdragen. Hou hierbij rekening met de leeftijd van de kinderen.
Activiteit
De kinderen staan aan de ene kant van de ruimte. Op de melodie van ‘Schipper, mag ik overvaren’ zingen ze: ‘Liefde, mag ik oversteken, ja of nee?’
Noem één item uit het lijstje. Als het een woord is dat met liefde te maken heeft, mogen de kinderen oversteken naar de andere kant van de ruimte.

DICHTEN

Mogelijkheid 1

De kinderen schrijven in een gedicht hoe belangrijk liefde is.
Nadien vergelijken ze hun tekst met die van Paulus.
- Wat is anders?
- Wat is hetzelfde?
- Welke zin bij Paulus treft jullie het meest?Mogelijkheid 2

Lees het stukje uit de brief van Paulus.
Onderstreep de zinnen of woorden die jou het meest treffen.
Maak daarna een eigen gedicht over liefde, waarin je die woorden of zinnen gebruikt.
Lied

De kinderen maken een nieuw lied op de melodie van een bestaand lied.
Ze kiezen als thema van dit lied: 'Liefde', 'Vrede', of 'Goedheid'.
Eerst zoeken ze allerlei woorden die met hun gekozen onderwerp te maken hebben.
Daarna kunnen die woorden hen inspireren bij het schrijven van het lied.Gedichtenwedstrijd

Alle kinderen maken een gedicht. Ze doen dat alleen of in groep.

Het volgende kan helpen bij het schrijven van een gedicht:

.
Laat de kinderen een woordspin maken rond 'liefde'. Nadien verwerken ze die woorden in een kort gedicht.

.
Geef een regel van een bestaand gedicht / lied waarbij de kinderen zelf de volgende verzen aanvullen.
Bijvoorbeeld:
Twee armen om me heen ...
Al de liefde die groeit, deel ik met jou ...
Liefde is blij zijn ...
Als je geen liefde hebt voor elkaar ...
....

.
Geef één woord (liefde) en laat de kinderen op basis hiervan een Elfje maken (alleen doen als kinderen hiermee vertrouwd zijn)


Wanneer de gedichten geschreven zijn, dragen de kinderen om de beurt hun gedicht voor.
Daarna worden de prijzen verdeeld: een prijs voor het mooiste gedicht, het langste, het kortste, het origineelste, het meest treffende...
Het zou leuk zijn dat elk kind een prijs krijgt.

BELEVEN

Mozaïek

Materiaal
. bladen uit tijdschriften waar rood op voorkomt
. uitgeknipte hartjes
. lijmstift
. schaar


Verloop
De kinderen scheuren die bladzijden met rood in repels of vierkantjes. Nadien kleven ze die op vooraf uitgeknipte hartjes. De kinderen mogen gerust papier buiten de tekening kleven - als ze het hartje omdraaien, is de oorspronkelijke vorm gemakkelijk te zien en kunnen ze het teveel aan papier gemakkelijk wegknippen.Liefde is ...

De kinderen krijgen twee, drie of alle vier de volgende tekeningen te zien.
In kleine groepjes spreken ze af wat voor hen 'Liefde is' en wat zij erbij zullen tekenen. Dan tekent elk kind op zijn of haar manier wat 'liefde is...'
Hang de werken nadien op (bijvoorbeeld in de vorm van een hart).Een hartjesboom

Materiaal
. Boomtak
. Vaas met zand (voor de stevigheid)
. Papier in een vierkant formaat (eventueel rood papier)
. Touw
. Schaar om gaatjes mee te prikken of plaklint
. Rode stift of kleurpotlood (eventueel wit of zwart indien je op rood papier werkt)
. Werkschema voor een 'origami-hartje'


Verloop
Lees de tekst voor van Paulus (zie hoger: dichter bij de tijd)
Bespreek met de kinderen hoe ze liefde kunnen tonen voor iemand.
Afhankelijk van de leeftijd sta je best even stil bij het onderscheid tussen verliefdheid en liefde.
Nadien maken de kinderen elk een origami-hartje. Daarop schrijven ze in het rood hoe ze liefde kunnen tonen voor iemand anders.
De hartjes worden nadien opgehangen in de 'boom'.TIPS
. Maak zelf vooraf een paar keer het hartje in origami zodat je de kinderen nadien goed kunt begeleiden.

. Bezorg grote en kleinere vierkanten aan de kinderen, zodat je nadien meer 'leven' krijgt in je boom.

. In plaats van hartjes in een boom te hangen, kun je ook de kaartjes / hartjes in een slinger verwerken, die je ophangt in de ruimte waar je bijeenkomt of in de kerk voor het altaar.

Jongeren

GETUIGEN

Oproep van Mohammed El Bachiri

Mohammed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslag in het metrostation Maalbeek.
Zijn reactie op dit gebeuren, oorzaak van onmetelijk verdriet, is een heilige oorlog (jihad) tegen elke vorm van haat ...

Klik hier en bekijk zeker de oproep van El Bachiri.

VERDIEPEN

Over liefde

Lees de tweede lezing voor.
- Welke zin treft je het meest?
- Waarmee zou jij de liefde die Paulus bezingt, nu willen vergelijken?

Broeders en zusters,
Al ................................................................,
als ik de liefde niet heb, ben ik niet meer dan ................................................,

Al heb ik .....................................................,
al ken ik ......................................................
en weet ik alles ................................................,
als ik de liefde niet heb, ........................................................

Al ............................................................,
al ............................................................,
als ik geen liefde heb, helpt het mij niets.

De liefde heeft.............................,
ze is .................................
Zij is niet .............................,
zij ................................niet.
Zij is niet ....................................
maar ...............................................
Alles ............................ zij,
alles ................................. zij,
alles ............................... zij.


ACTUALISEREN

E-mail, sms, Facebook, twitter ...

De liefde is van alle tijden, maar de woorden om erover te spreken zijn anders.
- Herschrijf dit stuk uit de brief van Paulus op jouw manier.

VERTELLEN

Het schaakspel

(C. Leterme, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 60)

Er was eens een krijger,
die niet meer wilde vechten.
Hij ging het woud in
op zoek naar een kluizenaar.
‘Ik wil leren wat liefde is,’ zei hij.

De kluizenaar nam een schaakbord en zei:
‘Laten we een partijtje schaak spelen.
Wie verliest moet sterven.’
‘Akkoord,’ zei de krijger.

Ze begonnen te spelen.
Meteen liep het spel slecht voor de krijger.
Hij speelde slechter en slechter
en voelde de dood al naderbij

De kluizenaar speelde rustig voort.
De krijger sloot zijn ogen.
‘Ik ben een heel goed schaakspeler,’
zei hij tot zichzelf.
‘ik verlies alleen maar omdat ik zo bang ben,
Ik moet schaken
zonder aan iets anders te denken.’

De krijger kreeg weer moed en speelde voort.
Na een tijd ontdekte hij een zwakke plek
in de verdediging van de tegenstander.
‘Waarom zou ik die brave man doden?’ dacht hij.
‘Toen ik slecht speelde,
had hij gemakkelijk kunnen winnen,
maar hij heeft het niet gedaan.
Ik denk er niet aan om hem te doden.’

Toen gooide de kluizenaar het schaakbord om,
keek de krijger aan en vroeg:
‘Weet je nu wat liefde is?’
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 30 januari 2019, p. 1)

Wel frustrerend voor die krijger!
Dan wilde hij leren wat liefde is,
maar de kluizenaar die hij als leermeester uitzocht
deed niet eens de moeite om zijn vraag te beantwoorden.

Toch kan men de kluizenaar wel begrijpen:
er bestaat geen moeilijker onderwerp dan ‘liefde’.
Iedereen zegt wel liefde te kennen, of nodig te hebben of te missen …
maar zeggen wat dat nu precies is, is heel andere koek.

Toen Paulus een brief schreef aan de christenen van Korinte,
schreef hij daarover het volgende:
‘Als ik de liefde niet heb, ben ik niets.’ En ook:
‘De liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, duldt alles.’

En Jezus riep zijn hele leven mensen op om lief te hebben.
Het betekende voor Hem:
nieuwe kansen geven, rechtvaardig zijn, respectvol omgaan …
zonder om te zien naar de afkomst, het bezit, de relaties van iemand.

De kluizenaar in het verhaal die geen woorden vond over liefde
had zich aan Paulus of Jezus kunnen inspireren.
Maar hij sprak een andere taal:
hij liet de krijger ervaren wat liefde is.

Uiteindelijk gaat het er niet om
mooie woorden te vinden en te gebruiken
om het over liefde te hebben,
maar om liefdevol met elkaar om te gaan.

DICHTEN

Liefde

Graag zien is gemakkelijk in goede dagen.
Maar liefde is elkaar ook graag zien als het minder goed gaat.
Na een moeilijke periode samen uit de put raken, dat is voor mij ‘echte’ liefde !
Theo, 70 jaar

Je moet het soms echt tonen aan de andere, dat je hem graag ziet.
Even tijd maken. Maar dat kost soms moeite.
Je moet er dus echt aan werken!
Anna, 50 jaar

Liefde is alles wat je echt gelukkig maakt. Je man, je familie, je vrienden.
Wat je juist voelt kun je niet altijd onder woorden brengen.
Het is een warm gevoel dat je kracht geeft.
Het is weten : Ik sta niet alleen in het leven. Ik kan jou helemaal vertrouwen.
Je moet niet twijfelen aan de woorden van de andere, ze zijn gewoon ‘waar’.
Marie-Paule 44 jaar

Als je ouders vragen om te helpen en je doet dat,
toon je dat je veel geeft om je ouders. Zij zijn blij.
Ik denk dat dat liefde is.
Lien 10 jaar
Lees alle getuigenissen.
Onderstreep telkens de zinnen of woorden die jou het meeste treffen.
Maak dan een eigen gedicht over liefde, waarin je die woorden of zinnen gebruikt.


DE LIEFDE
is…………….
…………
zij is niet……………
zij……………….
…………….
zij wordt ………….
………………………………
……………

MEDITEREN

Als de liefde niet bestond

Toon Hermans (1916-2000)

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder JouAltijd weer de liefde

(Eva Fosseprez)

Zo hemels als ze verbindt
zo aards verheft ze

zo wachtend als ze mist
zo helend zalft ze

zo gelovend als ze vertrouwt
zo diep doordringt ze

zo vloeiend als ze deint
zo bevrijdend waait ze

zo bezielend als ze zingt
zo vreugdevol danst ze

zo eeuwig als ze terugkeert
zo eerlijk ontsluiert ze

zo anders als ze herkent
zo bekend zegent ze

zo verwarmend als ze hernieuwt
zo ongrijpbaar omarmt ze

zo hoopvol als ze groeit
zo verlichtend duurt ze

zo denkend als ze voelt
zo durvend bloeit ze

zo verdraagzaam als ze verliest
zo vredevol zegeviert ze

zo overzee als ze vertrekt
zo huiselijk arriveert ze

zo werd ze
gisteren,
is ze
vandaag,
wordt ze
morgen

zo wonderbaarlijk mooi
kiest ze
voor haar essentie

altijd weer,
de liefde.ZINGEN / BELUISTEREN

What The World Needs Now Is Love

(Jackie DeShannon)

What the world needs now is love, sweet love
It's the only thing that there's just too little of
What the world needs now is love, sweet love,
No not just for some but for everyone.

Lord, we don't need another mountain,
There are mountains and hillsides enough to climb
There are oceans and rivers enough to cross,
Enough to last till the end of time.

What the world needs now is love, sweet love
It's the only thing that there's just too little of
What the world needs now is love, sweet love,
No, not just for some but for everyone.

Lord, we don't need another meadow
There are cornfields and wheat fields enough to grow
There are sunbeams and moonbeams enough to shine
Oh listen, lord, if you want to know.

What the world needs now is love, sweet love
It's the only thing that there's just too little of
What the world needs now is love, sweet love,
No, not just for some but for everyone.

No, not just for some, oh, but just for everyone.
Klik hier om dit lied te beluisteren en / of mee te zingen.
Vertaling
(Trijntje Oosterhuis)

Wat de wereld nu nodig heeft is liefde, zoete liefde
Het is het enige waarvan er te weinig is
Wat de wereld nu nodig heeft is liefde, zoete liefde
Nee niet voor enkelen maar voor iedereen

Heer, we hebben niet nog een berg nodig
Er zijn bergen en heuvels genoeg om te beklimmen
Er zijn oceanen en rivieren genoeg om over te steken
Genoeg om blijvend te zijn tot het einde der tijden

Wat de wereld nu nodig heeft is liefde, zoete liefde
Het is het enige waarvan er te weinig is
Wat de wereld nu nodig heeft is liefde, zoete liefde
Nee niet voor enkelen maar voor iedereen

Heer we hebben niet nog een weide nodig
Er zijn korenvelden en tarwevelden genoeg om te groeien
Er zijn zonnestralen en manestralen genoeg om te schijnen
Oh luister, heer, als u wilt weten

Wat de wereld nu nodig heeft is liefde, zoete liefde
Het is het enige waarvan er te weinig is
Wat de wereld nu nodig heeft is liefde, zoete liefde
Nee niet voor enkelen maar voor iedereen

Nee niet voor enkelen, oh, maar voor iedereenUbi caritas

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Klik hier om dit lied te beluisteren en / of mee te zingen.

Overwegingen

Liefde

(Woord van de maand, in Samuël - 2010 nr 6)

Liefde is wanneer je iemand een belangrijke plaats in jouw leven geeft.
Je wilt die persoon dan gelukkig zien.
Je hebt er alles voor over om hem of haar gelukkig te maken.

Liefde heeft veel gezichten.
Er is de liefde tussen een man en een vrouw,
maar ook de liefde tussen goede vrienden,
de liefde tussen een zieke en zijn verzorger,
de liefde van een kind voor zijn huisdier...
Jezus nodigt uit om iedereen lief te hebben,
zoals je jezelf liefhebt.
Dat is een hele klus.Gelezen in de krant

(De Standaard, donderdag 12 december 2013, p. 18)

Syra

Een café in het Zuid-Franse Nice bedacht een heel opvallende manier om klanten die kloegen over onvriendelijke bediening te counteren. Op een bord maakte 'Petite Syrah' duidelijk dat beleefde klanten iets minder betalen voor een koffie.
'Un café: 7 euro.'
'Un café, s'il vous plait: 4,25 euro.'
'Bonjour, un café, s'il vous plait: 1,40 euro.'

Syrah

Enkele uren nadat de uitbater het bord had buitengezet, was het al een gigantische hit op twitter. De manager, Fabrice Pepino, vertelde een lokale krant dat zelfs tv-camera's het bord kwamen filmen. Dat riep bij hem gemengde gevoelens op. 'We leven in een vreemde wereld. Drie jaar lang staken we passie in ons werk, om kwaliteitsvol eten en goede wijnen aan onze klanten te serveren. En waarmee krijgen we plots aandacht? Met een paar woordjes op een bord.’

Pepino kwam niet eens zelf op het idee, maar plukte het van het internet. Hij zag zijn prijslijst voor beleefde en onbeleefde klanten als een goedhartige aanmoediging om wat vriendelijker met elkaar om te gaan. 'We hebben vooral vaste klanten. Zij zien er de humor van in en bestellen nu overdreven beleefd.’Jean Vanier

Liefde

dat betekent niet:
speciale dingen doen,
de held uithangen.
Liefde is:
dagelijkse dingen doen
met liefde en geduld.
Ze graag doen.Michael Curry, hoofd van de Episcopaalse Kerk VS

Stel u een wereld voor…

(Michael Curry, trouwpreek voor prins Harry en Meghan Markle - 19 mei 2018)

Stel u een wereld voor waarin liefde de weg is.
Stel u onze huizen en onze gezinnen voor wanneer liefde de weg is. Stel u woonwijken en gemeenschappen voor waar liefde de weg is.
Stel u regeringen en naties voor waar liefde de weg is.
Stel u zaken en bedrijven voor als liefde de weg is.
Stel u deze oude, vermoeide wereld voor als liefde de weg is.

Als liefde de weg is,
onbaatzuchtig, opofferend, bevrijdend,
Als liefde de weg is...
dan zou geen kind in deze wereld ooit nog met honger naar bed gaan.
Als liefde de weg is,
dan zouden het recht laten stromen als een machtige rivier
en gerechtigheid als een altijd stromende beek.
Als liefde de weg is,
behoort armoede tot het verleden.
Als liefde de weg is,
wordt de aarde een heilige plaats.
Als liefde de weg is,
leggen we onze zwaarden en schilden neer aan de waterkant
en zullen we niet meer weten wat oorlog is.
Als liefde de weg is,
dan is er meer dan genoeg ruimte,
meer dan genoeg ruimte voor al Gods kinderen.

Want als liefde de weg is,
gaan we met elkaar om alsof we echt familie zijn van elkaar.
Als liefde de weg is,
weten we dat God de bron van ons allemaal is,
en dat wij broeders en zusters zijn, kinderen van God.

Broeders en zusters,
dat is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
een nieuwe wereld, een nieuw menselijk gezin.Klik hier om de hele preek te zien en te beluisteren.