Loading...
 

4e paaszondag A - tweede lezing

2 Pijn

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Petrus 2, 20b-25: Bevrijd door het lijden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1939-1940)

Misschien straft je meester je omdat je leeft zoals God het wil. In dat geval zal God je belonen. Als je je straf geduldig verdraagt en goede dingen doet, dan zal God goed voor je zijn.
Maar als je meester je slaat omdat je slechte dingen doet, dan heeft niemand respect voor je. Ook niet als je je straf geduldig verdraagt.
Jullie zijn uitgekozen om, net als Christus, goede dingen te doen. Ook al word je ervoor gestraft. Christus heeft voor jullie geleden. Daarmee gaf hij jullie een voorbeeld, hij liet zien hoe je moet leven als zijn volgeling. Hij deed nooit iets verkeerds. Hij vertelde nooit een leugen. Toen hij werd uitgescholden, schold hij niet terug. Toen de mensen hem lieten lijden, bedreigde hij hen niet. In plaats daarvan vertrouwde hij op God, die eerlijk rechtspreekt over alle mensen.
Dankzij Jezus Christus zijn onze zonden vergeven. Hij heeft onze zonden gedragen toen hij stierf aan het kruis. Nu kunnen wij leven zoals God het wil. Want door het lijden van Christus zijn wij bevrijd.
Ooit leken jullie op verdwaalde schapen, maar nu hebben jullie Christus gevonden. Hij is jullie herder. Hij beschermt jullie, en hij zorgt voor jullie.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Slagen verdragen die men verdiend heeft
daar is niets bijzonders aan.
Maar geduldig verdragen
dat jullie te lijden hebben
om wat jullie goed deden,
dat is het wat God graag heeft.

En het is ook jullie roeping,
want Christus heeft voor jullie geleden
en jullie zo een voorbeeld gegeven.
Jullie moeten in zijn voetstappen treden.

Hij heeft geen zonde gedaan
en over zijn lippen kwam geen leugen.
Als Hij uitgescholden werd,
schold Hij niet terug.
Als men Hem leed aandeed,
uitte Hij geen dreigementen.
Hij liet zijn zaak over
aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

In zijn eigen lichaam
droeg Hij onze zonden op het kruishout,
zodat wij zouden afsterven aan de zonden
en gaan leven voor gerechtigheid.
Door zijn striemen zijn jullie genezen.
Want jullie waren verdwaald als schapen,
maar nu zijn jullie teruggekeerd
naar de herder en behoeder van uw zielen.

Bij de tekst

Historische context

Deze brief werd geschreven in een tijd waarin christenen vervolgd, gemarteld en gedood werden omwille van hun overtuiging.Kracht van geweldloos verzet

Jezus verzette zich geweldloos tegen wat Hem overkwam: Hij schold niet terug, Hij uitte geen dreigementen, Hij liet zijn zaak over aan God.
Ook christenen worden daartoe geroepen.
Zich geweldloos verzetten is niet het passief ondergaan van het geweld dat men aangedaan wordt, maar het bewust kiezen voor een vredevolle levensstijl.