Loading...
 

4e zondag van de advent B - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Romeinen 16, 25-27: Goed nieuws voor alle mensen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1802)

De machtige God zorgt ervoor dat jullie vasthouden aan het geloof. Dat is het geloof in het goede nieuws over Jezus Christus dat ik vertel. Eeuwenlang heeft God zijn boodschap voor de mensen verborgen gehouden. Maar nu maakt hij die boodschap bekend. Mensen van alle volken moeten het goede nieuws horen, dat verteld wordt in de heilige boeken. Dan zullen ze gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. Dat is de wil van de eeuwige God. Dankzij Jezus Christus hebben wij Gods wijze plan leren kennen. Alle eer aan God, voor altijd! Amen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Aan Hem die de macht heeft om jullie sterk te maken
volgens het goede nieuws van Jezus Christus, dat ik verkondig,
volgens de openbaring van het geheim,
dat eeuwenlang verzwegen bleef.
Een geheim dat nu het daglicht ziet op bevel van de eeuwige God.
Dat werd in profetische geschriften meegedeeld aan alle mensen
om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.
Aan Hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe
door Jezus Christus tot eeuwigheid! Amen.Stilstaan bij …

Geheim
Een ‘geheim’ dat lange tijd verborgen bleef en nu onthuld is, is een beeld dat Paulus ontleent aan de joodse apocalyptiek (zie Daniël 2, 18-19). Dit beeld past hij toe op het geluk dat bekomen wordt door het lijden en de kruisdood van Christus. Een geluk waartoe alle heidenen / niet-joden geroepen zijn.

Bij de tekst

Besluit

Met deze plechtige lofprijzing (doxologie) beëindigt Paulus zijn brief aan de Romeinen.
Daarin herneemt hij een aantal hoofdgedachten uit zijn brief:
. de verkondiging van het evangelie
. de roeping van de heidenen (alle mensen)
. de rechtvaardiging door het geloof.