Loading...
 

4e zondag van de veertigdagentijd - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 2, 4-10: De goedheid van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De goedheid van God is groot.
Hij houdt erg veel van de mensen.
Daarom wekte God ons samen met Christus tot leven.
Wij waren dood door onze zonden.
Maar dank zij de goedheid van God werden jullie gered.
Hij deed ons samen met Hem opstaan
en zetelen in de hemel, in Christus Jezus,
om in de komende eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen
door zijn goedheid voor ons in Christus Jezus.

Ja, door die genade zijn jullie bevrijd door het geloof,
Dat danken jullie niet aan jezelf.
Dat is een geschenk van God,
niet het resultaat van jullie prestaties,
niemand mag daarom trots zijn.
Wij zijn het werk van God,
geschapen in Christus Jezus
om in ons leven de goede daden te realiseren
waarvoor God ons geschapen heeft.Stilstaan bij…

Dood
‘Dood’ is meer dan fysiek dood zijn. Het is: ver van God zijn, overgeleverd zijn aan zonde.

Bij de tekst

Betekenis

Niet luisteren naar het Woord van God en zonde, maken mensen geestelijk dood, gescheiden van God. Maar God bracht ons in Christus weer tot leven: Hij redt ons uit de dood door ons te doen verrijzen met Christus.Opbouw

VerzenInhoud
4-7 Paulus beschrijft de overgang van onheil naar heil, zoals God dat eerder bij Jezus heeft gedaan
8-10 Paulus trekt hieruit conclusies voor de christenen.