Loading...
 

5e zondag door het jaar A - tweede lezing

1 Korintiërs 2, 1-5: De kracht van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1804)

Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis!
Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen: door Gods kracht, en niet door menselijke wijsheid.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wat mijzelf betreft, vrienden, toen ik jullie over God kwam spreken,
deed ik dat niet met mooie of wijze woorden.
Ik had besloten jullie over niets anders te spreken
dan over Jezus Christus en zijn kruis.
Bovendien voelde ik me niet zelfverzekerd.
Het woord dat ik jullie verkondigde, overtuigde niet door wijsheid,
maar getuigde van de kracht van de Geest:
jullie geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.Stilstaan bij …

Toen
Paulus verwijst naar zijn verblijf in Korinte dat te lezen is in Handelingen 18, 1-17.

Zwak, nerveus en angstig / niet zelfverzekerd
Letterlijk staat er: ‘met veel vrezen en beven’, een uitdrukking die vooral een gevoel weergeeft en daarom niet letterlijk mag gelezen worden.