Loading...
 

5e zondag van de veertigdagentijd A - tweede lezing

2 LakeViewCemetery


…page…

Romeinen 8, 8-11: De kracht van de Geest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1788)

Als je je laat leiden door je slechte verlangens, kun je niet doen wat God wil.
Maar bij jullie is dat heel anders. Jullie laten je niet leiden door je slechte verlangens, maar door de heilige Geest. Want de heilige Geest is in jullie gekomen. En je kunt alleen bij Chris-tus horen als zijn Geest in je is.
Christus is in ons allemaal. De zonde zorgt er nog wel voor dat wij moeten sterven, maar de heilige Geest geeft ons het eeuwige leven. Want God ziet ons als goede mensen. God heeft Jezus Christus laten opstaan uit de dood. En God zal ook aan ons, sterfelijke mensen, het eeuwige leven geven. Dat weten we zeker, want zijn Geest is nu al in ons gekomen.Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

Wie alleen voor zichzelf leeft, doet niet wat God graag heeft.
Maar zo leven jullie niet, jullie laten zich leiden door de Geest,
want de Geest van God woont in jullie.
Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus,
hoort niet bij Hem.
Zelfs als Christus in jullie is, blijft jullie lichaam sterfelijk door de zonde,
maar de geest geeft jullie leven, omdat jullie als goede mensen leven.
Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in jullie woont,
zal Hij, die Hem uit de dood heeft doen opstaan,
ook jullie sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in jullie woont.

Bij de tekst

Heilige Geest

Klik hier voor informatie en suggesties bij de Heilige Geest.