Loading...
 

7e paaszondag A - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Petrus 4, 13-16: Christen zijn

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1942)

Wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door het lijden horen jullie bij hem. En op de dag dat hij met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap. Als je beledigd wordt omdat je een christen bent, ben je een gelukkig mens. Want het betekent dat de machtige Geest van God in je is. Zorg ervoor dat je niet moet lijden omdat je een moordenaar bent, of een dief, of een misdadiger, of een ruziezoeker. Maar als je moet lijden omdat je een christen bent, schaam je dan niet. Je moet God dan juist eren om wat er met je gebeurt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Hoe meer jullie deel hebben aan het lijden van Christus
des te meer moeten jullie blij zijn.
Wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart
zal jullie vreugde des te uitbundiger zijn.

Prijs jullie gelukkig als men jullie belachelijk maakt
omdat jullie de naam van Christus dragen,
want dat betekent dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, in jullie is.

Zorg ervoor dat niemand van jullie moet lijden
omdat jullie een moordenaar of dief
of boosdoener of ruziestoker zouden zijn.
Maar als jullie lijden omdat jullie christenen zijn,
moeten jullie zich niet schamen,
maar die naam dragen tot eer van God.Stilstaan bij …

Naam van Christus
Met die naam wordt in deze context ‘christen’ bedoeld.

Bij de tekst

Lijden en verrijzenis

Dit fragment uit de eerste brief van Petrus heeft het over lijden door minachting en bedreiging. Petrus vraagt zijn lezers om hun lijden te zien als deel van het lijden van Christus. Hij zegt dat dat lijden zin heeft omdat het uitzicht biedt op verlossing. Want het lijden van Christus liep uit op zijn verrijzenis.