Loading...
 

8e zondag door het jaar B - evangelie

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Marcus 2, 18-22: Bruiloftsgasten vasten niet

Marcus 2, 18-22 // Matteüs 9, 14-17 // Lucas 5, 33-39De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1582)

De farizeeën hadden speciale dagen om God te eren.
Op die dagen vastten ze. De leerlingen van Johannes de Doper deden dat ook.

Iemand vroeg aan Jezus: ‘Waarom vasten uw leerlingen niet?’
Jezus antwoordde: ‘Mijn leerlingen lijken op de gasten op een bruiloft.
De gasten zeggen niet: ‘Vandaag eten wij niet.’
Nee, de gasten eten zolang de bruidegom bij hen is.
Mijn leerlingen eten ook, zolang ik bij hen ben.
Maar er komt een tijd dat ik niet meer bij hen ben.
Dan zullen mijn leerlingen op sommige dagen vasten.’

Jezus zei ook:
‘Een oude jas met een scheur erin
moet je niet herstellen met een nieuwe lap stof.
Want als die nieuwe stof gaat krimpen,
scheurt je jas nog verder kapot.
En jonge wijn moet je niet bewaren in oude wijnzakken.
Want oude zakken scheuren open door de jonge wijn.
Dan ben je de wijnzakken kwijt, en ook de wijn.
Je moet jonge wijn bewaren in nieuwe wijnzakken.’Dichter bij de tijd

(C. LETERME, Map Bijbel in 1000 seconden, fiche die hoort bij Marcus 2, 18-22)

De leerlingen van Johannes en de farizeeën zijn aan het vasten.
Iemand komt aan Jezus vragen:
- Waarom vasten de leerlingen van Johannes
en de leerlingen van de farizeeën,
maar doen jouw leerlingen dat niet?
- Mijn leerlingen lijken op de gasten op een bruiloft.
Die vasten niet zolang de bruidegom bij hen is.
Maar er komen dagen
dat de bruidegom niet meer bij hen is.
Op die dag zullen ze vasten.

Niemand naait een lap nieuwe stof op een oude jas.
Anders trekt nieuwe stof,
en wordt de scheur nog groter.

Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken.
Want die jonge wijn scheurt de oude zakken open.
Zo verlies je de wijn en ook de zakken ben je kwijt.
Nee, jonge wijn moet je bewaren in nieuwe zakken.Stilstaan bij ...

Vasten
(= niet eten en eventueel niet drinken)
Vasten is geen algemeen voorschrift in het jodendom, behalve op de grote Verzoendag. Toen Jezus leefde, vastten de Farizeeën één tot twee dagen in de week. Zo wilden ze extra goed handelen in de ogen van God. Sommige Farizeeën deden dat ook vooral om aan de mensen te laten zien hoe goed ze wel waren. Dit wees Jezus af. Als zijn leerlingen wilden vasten, moesten ze dat alleen voor God doen en niet voor het oog van de mensen.

Bruiloft
Toen Jezus leefde, duurde een bruiloft een hele week. Hierin hadden feestmalen een grote betekenis. De feestgangers waren in die periode vrijgesteld van heel wat verplichtingen, ook die van het vasten.

De bruidegom wordt weggenomen ...
Verwijzing naar de dood van Jezus.

Wijnzakken
In de tijd van Jezus werd wijn bewaard in houten vaten, in kruiken van klei, of in zakken van dierenhuid. Zo’n zak was minder zwaar en kon wat uitrekken als de wijn gistte.
Als men nieuwe wijn deed in zo’n oude lederen zak dan kon die niet meer extra uitrekken, zodat die scheurde.

22 Drinkzak


Bij de tekst

Spreken met beelden

Bruiloft
De profeet Hosea vergeleek de relatie tussen God en de mens met de relatie tussen een gehuwde man en zijn vrouw. God is dan de bruidegom en het volk Israël de bruid. (Hosea 2, 16b.17b.21-22)

Feest
Voor Marcus was de heilstijd van de Messias was aangebroken met de komst. Die tijd werd aangeduid als een tijd, waarin God - voorgesteld als de bruidegom - zijn ontrouwe bruid, Israël, komt opzoeken.

Met een stuk stof een oud kleed herstellen
Jonge wijn in oude wijnzakken gieten
Met deze beelden, waar elke huisvrouw vroeger goed mee vertrouwd was, zei Jezus dat oud en nieuw niet met elkaar te verzoenen zijn, net zoals vasten niet te verzoenen is met het Rijk van God.
De nieuwe tijd die met de komst van Jezus is aangebroken is zo anders dat ze niet met de vorige tijd valt te verzoenen. Als men geen nieuw kleed wilt aantrekken, geen totaal nieuwe levenshouding wil aannemen, dan blijft het bij lapwerk zonder blijvend resultaat.Een nieuwe beweging

Jezus bracht een vernieuwende beweging op gang: Hij koos zelf zijn leerlingen (in Jezus' tijd kozen leerlingen hun rabbi), Hij zocht mensen op met wie niemand gezien wilde worden (contacten met tollenaas), zijn leerlingen vastten niet ...Een nieuwe boodschap

De boodschap van Jezus bleek niet goed te passen bij de oude gewoontes en overtuigingen van de mensen. Twee keer heeft Hi het over het verbinden van oude met nieuwe dingen. Doordat nieuwe dingen nog gemakkelijk bewegen, trekken ze het oude al snel kapot.
Wie de boodschap van Jezus wil aannemen, moet in zijn leven ook een nieuw begin maken, moet zijn leven radicaal veranderen / vernieuwen.Ken je taal

Nieuwe wijn in oude zakken
Deze uitspraak, die ontleend is aan deze tekst in het Nieuwe Testament, betekent: nieuwe ideeën kunnen zich niet thuis voelen in oude vormen.

Suggestie

Grote kinderen

VERDIEPEN

Een nieuwe jas

(Inspiratiebron: Bijbelbasics)

De boodschap van Jezus past niet altijd bij wat je zelf wilt of gewend bent.

- Welke woorden van Jezus vinden jullie moeilijk om te doen?
. Spreek met respect over mensen die je uitschelden.
. Als iemand iets van je pakt, vraag het dan niet terug.
. Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden.
. Vergeef mensen als ze fouten maken.
. Houd van je vijanden.
. Als je je zakgeld geeft aan een goed doel, laat dat dan niet aan anderen weten.

De kinderen bespreken hun reacties.

De woorden van Jezus lijken op een nieuwe jas.
De kinderen tekenen een jas over of ze krijgen de kopie van deze tekening:
Jacket Coloring Pages Templates

De kinderen schrijven er de uitspraak van Jezus op die ze de volgende week extra veel aandacht willen geven. Daarna versieren ze de jas.