Loading...
 

ANTIPATRIS

Antipatris Oren Rozen Wikipedia

ANTIPATRIS

Foto van Oren Rozen in Wikipedia


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart

Antipatris was een stad die Herodes de Grote liet bouwen op de ruïnes van het Bijbelse Afek, bij de bronnen van de Jarkon, een riviertje dat slechts 30 kilometer lang is.Over de naam ‘Antipatris’

Herodes de Grote gaf de stad, die hij liet bouwen op de ruïnes van Afek, de naam van zijn vader: Antipater (= evenbeeld van de vader) die in 43 voor Christus vermoord werd.Meer over Antipatris

Antipatris was een strategisch belangrijke plaats. Ze lag aan de bronnen van de Jarkon en op het kruispunt van belangrijke wegen (o.a. Via Maris).

Afek (naam van de eerste nederzetting op de plaats van het latere Antipatris) werd wellicht gesticht door de Filistijnen. Rond 900 voor Christus werd deze stad verwoest.

In de Hellenistische periode kwam op de plaats van het oude Afek een nieuwe nederzetting met de namen Chabarsaba en Pegae. Antiochus XII Dionysus stak de versterkingen van de stad in brand.

Herodes de Grote (37-4 voor Christus) liet de stad heropbouwen rond 10 voor Christus. De stad kreeg lange rechte straten, een stenen burcht en verdedigingsmuren. Bij opgravingen vonden archeologen een hoofdstraat met winkeltjes aan beide zijden.

Tijdens de Joodse Opstand richtte Vespasianus verwoestingen aan, die na de Opstand heropgebouwd werden.
Een aardbeving in 363 verwoestte Antipatris definitief.Paulus en Antipatris

Toen de Romeinen op de hoogte kwamen van een complot tegen de gevangen Paulus, besloten ze hem onder militaire bewaking in veiligheid te brengen naar Caesarea. Onderweg overnachtten ze in Antipatris.
Actuele situatie

Klik hier voor een zicht op de belangrijkste ruïne van Antipatris. Merk in de achtergrond de stad Tel Aviv. Hiermee wordt het strategisch belang van Antipatris heel duidelijk: men had vanuit Antipatris een goed overzicht op de kustvlakte.

Wetenswaardigheden

Kruisvaarders

De kruisvaarders bouwden op de plaats waar in 66-70 na Christus een versterking werd gebouwd tijdens de eerste Joodse opstand, de burcht ‘Migdal Afek’ (= ‘Toren van Afek), die uitkeek over de oude stad. Die burcht is ook bekend als ‘Mirabel’ (= ‘mooi zicht’).
Ze gaven de plaats de naam: Surdi fontes (= Stille bronnen).’
Binar Bashi

(= hoofd van de bronnen)
Tijdens de Ottomaanse periode liet Süleyman de Grote in Antipatris het fort ‘Binar Bashi’ bouwen. Hij deed dat om een kwetsbaar stuk van de Via Maris (Cairo-Damascus) en de hadj-route te beschermen, de weg die moslimbedevaarders gebruikten om naar Mekka te gaan.
Het fort gaf onderdak aan honderd ruiters en hun paarden en dertig soldaten.
De ruïnes laten een rechthoekige behuizing zien met vier hoektorens. Drie hoektorens zijn vierkantig. De zuidwesttoren is achthoekig. In het midden van de westkant bevindt zich de toegangspoort tot het fort.

Antipatris in de Bijbel

Nieuwe Testament

Handelingen 23, 30-32
"'Omdat er bij mij aangifte gedaan is, dat er een aanslag op de man gepleegd zal worden, zend ik hem onverwijld naar u toe, en ook zijn aanklagers verwijs ik naar u voor wat zij tegen hem in te brengen hebben. Vaarwel!' De soldaten haalden dus Paulus volgens ontvangen order op en brachten hem in de nacht naar Antipatris. De volgende dag lieten ze de ruiters met hem verder gaan en keerden naar de kazerne terug.''

Lees meer