Loading...
 

Amos 9, 11-15

2 Herstellen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Amos 9, 11-15: Een nieuwe toekomst

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo zegt God:
Op die dag zal Ik
het bouwvallige huis van David herstellen.
Ik zal haar scheuren dichten,
en weer overeind zetten wat is neergehaald.
Ik zal het bouwen zoals het vroeger was.
Dan zal Israël in bezit nemen
wat er nog overblijft van Edom
en van al de volken die mij eens toebehoorden.
Zie de dagen komen, zegt God,
dat de ploeger de maaier op de voet volgt
en de druiventreder de zaaier,
dat de bergen druipen van de wijn
en alle heuvels golven van het koren.
Dan herstel Ik mijn volk Israël zoals het vroeger was.
Dan zullen zij de verwoeste steden herbouwen
en er terug in wonen.
Dan zullen ze wijngaarden planten
en de wijn ervan drinken.
Ze zullen zij boomgaarden aanleggen
en de vruchten ervan eten.
Ik zal hen terug in hun eigen grond planten.
Ze zullen niet meer weggerukt worden
uit de grond die Ik hun gegeven heb.
Zo zegt jullie God.Stilstaan bij …

Het bouwvallige huis
Met dit beeld wordt de situatie van het land Israël weergegeven. Na koning Salomo werd het rijk in twee gedeeld (Noordrijk / Zuidrijk). Het werd nog later onder de voet gelopen door vreemde overheersers (Assyriërs / Babyloniërs) die een groot deel van de bevolking in ballingschap wegvoerden.

Edom
(= rood)
Naam voor Esaü. Een verwijzing naar zijn rode haar en naar de kleur van de linzensoep die hij graag lustte. Het is ook de naam van zijn nakomelingen en het land dat ze bewoonden.

De ploeger volgt de maaier op de voet en de druiventreder de zaaier
Een beeldende manier om de overvloed weer te geven.

Bij de tekst

Belofte van herstel

De profeet Amos slaat en zalft: hij klaagt het kwade aan, maar hij deelt ook zijn droom dat God zal zorgen voor een nieuwe tijd, een tijd van herstel en vrede, van overvloed en welvaart.

Deze tekst is het slot van het boek Amos. Men vermoedt dat deze heilsprofetie later geschreven werd.