Loading...
 

Amos 9, 11-15

2 Herstellen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Amos 9, 11-15: Een nieuwe toekomst

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. XXX)

De Heer zegt: ‘Er komt een nieuwe tijd. Het koninkrijk van David lijkt nu op een huis dat oud en zwak is. Maar ik zal het weer sterk maken, zoals je de muren van een huis weer opbouwt. Dan zal dat koninkrijk weer even groot zijn als vroeger. De Israëlieten zullen steeds meer land krijgen. Ze zullen de rest van het land van de Edomieten veroveren. En ook het land van de volken die vroeger bij mij hoorden.’

De Heer zegt: ‘Er komt een nieuwe tijd. In die tijd kan er meteen gemaaid worden na het ploegen. En na het zaaien kan er meteen geoogst worden. Op de heuvels zal veel koren groeien, en op de bergen zullen wijngaarden zijn vol druiven.
Ik zal zorgen dat er een nieuwe tijd komt voor mijn volk Israël. Ze zullen nieuwe steden bouwen en daar gaan wonen. Ze zullen wijngaarden planten en zelf de wijn daarvan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en zelf de vruchten daaruit eten. Ik zal de Israëlieten een vaste plek geven in hun land. Dan worden ze nooit meer weggejaagd uit het land dat ik hun gegeven heb.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo zegt God:
Op die dag zal Ik
het bouwvallige huis van David herstellen.
Ik zal haar scheuren dichten,
en weer overeind zetten wat is neergehaald.
Ik zal het bouwen zoals het vroeger was.
Dan zal Israël in bezit nemen
wat er nog overblijft van Edom
en van al de volken die Me eens toebehoorden.
Zie de dagen komen, zegt God,
dat de ploeger de maaier op de voet volgt
en de druiventreder de zaaier
,
dat de bergen zullen druipen van wijn
en alle heuvels golven van het koren.
Dan herstel Ik mijn volk Israël zoals het vroeger was.
Dan zullen ze de verwoeste steden herbouwen
en er terug in wonen.
Dan zullen ze wijngaarden planten
en de wijn ervan drinken.
Ze zullen ze boomgaarden aanleggen
en er de vruchten van eten.
Ik zal hen terug in hun eigen grond planten.
Ze zullen niet meer weggerukt worden
uit de grond die Ik hun gegeven heb.
Zo zegt jullie God.Stilstaan bij …

Het bouwvallige huis
Dit beeld geeft de situatie van het land Israël weer: na koning Salomo werd het rijk in twee gedeeld (Noordrijk / Zuidrijk) en het werd nog later onder de voet gelopen door vreemde overheersers (Assyriërs / Babyloniërs) die een groot deel van de bevolking in ballingschap wegvoerden.

Edom
(= rood)
Naam voor Esaü. Een verwijzing naar zijn rode haar en naar de kleur van de linzensoep die hij graag lustte. Het is ook de naam van zijn nakomelingen en het land dat ze bewoonden.

De ploeger volgt de maaier op de voet en de druiventreder de zaaier
Een beeldende manier om de overvloed weer te geven.

Bij de tekst

Belofte van herstel

De profeet Amos slaat en zalft: hij klaagt het kwade aan, maar hij deelt ook zijn droom dat God zal zorgen voor een nieuwe tijd, een tijd van herstel en vrede, van overvloed en welvaart.

Deze tekst is het slot van het boek Amos. Men vermoedt dat deze heilsprofetie later geschreven werd.