Loading...
 

Apocalyps 15, 1-4

2

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apocalyps 15, 1-4: Lied voor God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar:
het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen,
waarmee een einde komt aan de woede van God.
Ik zag een zee als van glas, vermengd met vuur.
Zij die het beest, zijn beeld
en het getal van zijn naam hadden overwonnen,
zag ik op die glazen zee staan.
Ze hadden citers in de hand om daarop voor God te spelen.
Zij zongen het lied van Mozes, de dienaar van God,
en het lied van het Lam:
‘Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God, Almachtige.
Rechtvaardig en betrouwbaar zijn uw wegen, koning van de volken.
Wie zou geen respect hebben voor U, Heer, en uw naam niet eren?
Want U alleen bent heilig.
Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen,
want uw rechtvaardig oordeel is openbaar geworden.’Stilstaan bij …

Lied van Mozes
In Exodus 15 zingt Mozes dit lied na het oversteken van de Rode Zee. Het is een lied van verlossing en vrijheid. Myriam, die de zus van Mozes genoemd wordt, nam haar tamboerijn en zong het refrein van dit lied.

Lied van het Lam
Dit lied bestaat bijna helemaal uit teksten uit het Oude Testament. Het bezingt God als een rechtvaardige rechter.

Zee van glas, vermengd met vuur
Indrukwekkend natuurverschijnsel dat de bedoeling heeft de grootheid van God in beelden weer te geven.