Loading...
 

Apokalyps 14, 1-3.4b-5

2 Schapen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apokalyps 14, 1-3.4b-5: De volgers van het Lam

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Weer keek ik, en kijk, daar stond het Lam op de berg Sion,
en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen.
Zijn naam en die van zijn Vader stonden op hun voorhoofd geschreven.
En ik hoorde uit de hemel een geluid
als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder.
En het geluid dat ik hoorde, deed me denken
aan de klank van muzikanten die op hun citers tokkelen.
En zij zongen een nieuw lied,
staande voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten.
En niemand kon het lied leren zingen
behalve de honderdvierenveertigduizend
die van de aarde waren vrijgekocht.
Zij volgen het Lam waarheen het ook gaat.
Zij zijn vrijgekocht uit de mensheid
om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het Lam.
En in hun mond is geen leugen gevonden:
ze zijn zonder smet.Stilstaan bij …

Sion
Een van de bergen waarop Jeruzalem werd gebouwd. De berg Sion is ook bekend als de tempelberg, omdat koning Salomo op die plaats de tempel liet bouwen.
In deze tekst is Sion het symbool voor het nieuwe Jeruzalem.

Honderdvierenveertigduizend
(= 12 x 12 000)
Dit getal wijst op een grote hoeveelheid.
Omdat het getal 12 hierin een belangrijke rol speelt, verwijst het ook naar de 12 stammen van Israël (beeld voor heel Israël) of naar de 12 apostelen (beeld voor de hele gemeenschap christenen)

Leugen
In de Bijbel wordt hiermee vaak afgoderij bedoeld.