Loading...
 

Apokalyps 14, 14-19

2 Druiventrossen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apokalyps 14, 14-19: De tijd van oogsten is gekomen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik keek en ik zag een witte wolk.
En op de wolk zat iemand, als een mensenzoon,
met een gouden kroon op zijn hoofd
en een scherpe sikkel in zijn hand.
En een andere engel kwam uit de tempel.
Hij riep luid tegen Hem die op de wolk zat:
‘Sla uw sikkel erin en maai,
want het uur om te maaien is gekomen.
De oogst van de aarde werd overrijp.’
Toen wierp Hij die op de wolk zat,
zijn sikkel op aarde, en de aarde werd afgemaaid.
En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel,
en ook hij droeg een scherpe sikkel.
En een andere engel, aangesteld over het vuur,
kwam van het altaar.
Hij riep luid tot hem die de scherpe sikkel droeg:
Sla uw scherpe sikkel erin
en oogst de trossen van de wijngaard der aarde,
want zijn druiven zijn rijp.’
Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde
en oogstte de wijngaard van de aarde.
En hij wierp de trossen
in de grote perskuip van de toorn van God.Stilstaan bij …

Mensenzoon
In de Apokalyps worden Jezus noch God rechtstreeks met naam genoemd.

Sikkel
Het oordeel van de mensen wordt beschreven met het beeld van de oogst.

Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

De volken moeten zich in beweging zetten, naar het dal van Josafat gaan, want daar zal Ik zetelen om recht te spreken over alle volken uit de omgeving. Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Begin maar te persen, want de perskuip is vol. De bakken lopen over, want hun slechtheid is groot.’
Massa’s, massa’s, in het dal van het oordeel, want de dag van de heer is nabij in het dal van het oordeel.
Joël 4, 12-14