Loading...
 

Apokalyps 22, 1-7

2 Zon

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apokalyps 22, 1-7: God zal een licht zijn

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen toonde de engel me de rivier met het water dat leven geeft.
De rivier was helder als kristal
en stroomde uit de troon van God en van het Lam.
Ze liep midden door de stad.
Aan beide kanten van de rivier stond een levensboom,
die twaalfmaal vrucht draagt, elke maand een keer.
De bladeren van die boom genezen mensen.
En er zal geen banvloek meer zijn.
En de troon van God en van het Lam zal daar staan
en zijn dienaren zullen Hem vereren.
Zij zullen Hem zien en op hun voorhoofd zal zijn naam staan.
Er zal geen nacht meer zijn
en zij zullen geen licht meer nodig hebben van een lamp of de zon,
want God zal een licht voor hen zijn.
En ze zullen eeuwig heersen.

Toen zei hij tegen mij: 'Deze woorden zijn betrouwbaar en waar.
God, die de profeten inspireert, zond zijn engel
om aan zijn dienaren te tonen wat binnenkort gaat gebeuren.'
'Zie, Ik kom spoedig.
Gelukkig is hij die zich houdt aan de profetische woorden van dit boek.'Stilstaan bij …

Levensboom
Symbool van onsterfelijkheid. Wie van die boom eet, blijft altijd leven.
In oosterse mythen eten alleen de goden van die boom. Zo symboliseert deze boom een terrein waarin God de mens overtreft: Hij blijft leven, Hij is eeuwig, Hij is onsterfelijk. In het boek Genesis verbiedt God om van die boom te eten.
Maar nu de mensen verlost zijn, is die boom ook voor hen toegankelijk.

Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

Johannes beschrijft de stad van God met beelden uit het scheppingsverhaal: rivier, water, levensboom, licht.Spreken met beelden

doet denken aan …
Stroom Het water bij het doopsel
De vruchten van de levensboom De gaven van de Heilige Geest
De levensboomHet eeuwig dat het kruis geeft waarop Jezus gestorven is