Loading...
 

Aswoensdag - eerste lezing

2  C. LETERME 2019
Foto © Chantal Leterme (2019)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Joël 2, 12-18: Keer terug

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo spreekt God:
‘Keer nu terug tot Mij met heel je hart
en begin te vasten, te treuren en te rouwen.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.
Keer terug tot jullie God,
want Hij is goed en vol liefde,
geduldig en trouw, en bereid om te vergeven.’
Misschien keert Hij zich om,
en geeft Hij zijn zegen,
zodat jullie Hem weer graan en wijn kunnen offeren.

Blaas de ramshoorn op de Sion,
kondig een vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst.
Breng het volk bijeen,
laat heel Israël zich reinigen.
Breng de oude mensen tezamen,
verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst.
Laat de bruidegom zijn kamer verlaten,
en bruid haar bruidsvertrek.
Priesters, dienaren van de Heer,
smeek in de tempel, tussen altaar en voorhal:
‘Ach Heer, spaar uw volk, uw eigendom,
geef het niet prijs aan spot en belediging van andere volken.
Waarom zouden ze mogen zeggen:
“En waar is nu hun God?”’

Dan zal God het opnemen voor zijn land
en zich ontfermen over zijn volk.Stilstaan bij …

Scheur uw harten niet uw kleren
Profeten roepen vaak op tot een innerlijke bekering in plaats van uiterlijk vertoon.

Ramshoorn / sjofar / bazuin
De sjofar wordt nog steeds in de joodse eredienst gebruikt. Bij voorkeur is dat de hoorn van een ram, omdat die herinnert aan de ram die Abraham offerde in plaats van zijn zoon Isaak. Hoorns van andere ritueel reine dieren (bijvoorbeeld: geiten, antilopes), kunnen ook gebruikt worden, maar niet de hoorn van een stier, omdat die te veel doet denken aan het gouden kalf (Exodus 32).

Tempel
(= woning van God)
Voor de Joden was dat de tempel in Jeruzalem.
Lees meer

Bij de tekst

De profeet Joël

(Joël = JHWH is God)
Joël is een van de twaalf ‘Kleine Profeten’.
In het eerste vers van het boek Joël wordt hij 'de zoon van Petuël’ genoemd.Ontstaan

Taal en inhoud doen vermoeden dat het boek Joël ontstaan is na de Babylonische ballingschap in de vierde eeuw voor Christus, toen de tempel in Jeruzalem herbouwd was en er opnieuw offers werden gebracht.Historische context

Toen de profeet Joël deze woorden zei / schreef bedreigden de Babylonische legers het Zuidrijk Juda. Hij vroeg zich toen af:
Zal God tussenkomen en het voor zijn volk opnemen?
Of is het zover van zijn wet afgedwaald dat Hij hen in de steek laat?

Telkens opnieuw komt terug:
trouw aan het verbond is: behoud van het land.
Ontrouw aan het verbond is: verlies van dat land.Vasten

Deze eerste lezing legt enkele belangrijke accenten ivm het vasten.
. vasten is geen zaak van uiterlijk vertoon
. vasten moet leiden tot innerlijke ommekeer
. vasten is een collectief gebeuren.