Loading...
 

BETLEHEM

2 C. Leterme Betlehem 2012

BETLEHEM

Foto © Chantal Leterme (Betlehem - 2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje Betlehem

© Google maps


Betlehem (nu: Bet-Lachm), de stad van David lag aan de hoofdweg van Jeruzalem naar Hebron. Het nu een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever. De stad ligt ongeveer zeven kilometer ten zuiden van Jeruzalem en ligt 765 meter boven zeeniveau (30 meter hoger dan Jeruzalem).Betekenis van de naam

Gewoonlijk wordt gezegd dat 'Betlehem' in vertaling 'broodhuis' betekent. Maar volgens sommigen is de oorspronkelijke betekenis van de naam waarschijnlijk 'huis van Lachmu'. Lachmu of Lechama was een Kanaänitische vruchtbaarheidsgod. De naam van die godheid is beter herkenbaar in de Arabische naam voor Betlehem: Beit Lachm.

De vroegere naam van de plaats Betlehem was Efrata (= vruchtbaarheid).Actuele situatie

C.LetermeBetlehem 2012 07947

Foto © Chantal Leterme (Betlehem - 2012)


Betlehem wordt nu bijna helemaal omringd door een acht meter hoge afscheidingsmuur waarvoor Israël woon- en winkelstraten sloopte. Die muur is de oorzaak van een bijzonder slechte economische situatie in Betlehem. Bijna alle nijverheid is er verdwenen. Omwille van de politieke situatie is het toerisme een zeer wisselvallige bron van inkomsten. Bovendien zijn de meeste pelgrims en toeristen dagjestoeristen vanuit Israël. Die hebben geen hotels meer nodig in Betlehem.
Palestijnse christenen, die de stad verlaten, worden relatief gemakkelijker toegelaten in westerse landen dan hun moslimlandgenoten.

Wetenswaardigheden

VIP's in Betlehem

Rachel

Rachel, de lievelingsvrouw van Jakob, werd in Betlehem begraven. Ze kreeg twee zonen: Jozef en Benjamin. Bij de geboorte van haar jongste zoon is ze gestorven.

Rachel is de enige van de 'stammoeders' die niet in Hebron, in de grot van Makpela, begraven is. Haar graf ligt aan de oude weg van Jeruzalem naar Hebron. Het is een traditionele bedevaartsplaats voor vrouwen die een kind verlangen of een moeilijke geboorte vrezen.

Op dit moment is het grafmonument van Rachel ingekapseld in een bunker die het beschermt tegen aanvallen van terroristen. Dit besliste de regering van Israël op 11 september 2002, een jaar na de terreuraanslag op de Twin Towers in New-York.Ruth

Betlehem is ook de plaats van waaruit Elimelek samen met zijn vrouw Noomi en hun twee zonen wegtrekt omwille van hongersnood.
Een tijd later keert zijn vrouw, samen met haar schoondochter Ruth terug naar Betlehem.

De plaats waar Ruth, de Moabitische overgrootmoeder van koning David, korenaren verzamelde en zo opgemerkt werd door Boaz waarmee ze later huwde, wordt door plaatselijke gidsen aangewezen als de plaats waar de herders hun kuddes bewaakten toen ze het nieuws kregen van de geboorte van Jezus.
In de onmiddellijke buurt van die velden zijn er grotten, die vroeger bewoond werden of als schuilplaats gebruikt werden. Nu zijn er nog wat 'velden' te zien, maar dat wordt binnen een aantal jaren wellicht niet meer mogelijk, omdat er steeds meer huizen en woonblokken gebouwd worden.

Velden 2

Dit zijn de velden waar de herders verbleven.
Merk op: de 'velden' die te vinden zijn op terrassen
worden verdrongen door voortschrijdende urbanisatie.
David

Betlehem was de geboorteplaats van koning David.
De profeet Samuël riep hem weg van zijn kudde om koning te worden in de plaats van koning Saul.Jezus

Wie Betlehem bezoekt, vindt in de kerk van de Geboorte, onder het hoofdaltaar een trap naar de grot waar Jezus geboren zou zijn.

C.LetermeBetlehem 2012

Foto © Chantal Leterme (Betlehem - 2012)


Daar bevindt zich een zilveren ster waarop staat: 'Hic de Virgine Jesus Christus natus est' (= Hier werd Jezus geboren uit de Maagd)

Vanuit die grot onder de vloer van de kerk van de Geboorte, heeft men toegang tot andere grotten die lang geleden dienden als woonplaats, stal, opslagplaats of als begraafplaats.Hiëronymus

In één van de grotten onder de geboortekerk woonde en werkte de heilige Hiëronymus (vierde eeuw). Om tekortkomingen in vroegere vertalingen op te vangen, vertaalde hij de Bijbel in het Latijn. Dat deed hij in opdracht van paus Damasus I. Deze vertaling noemt men de 'Vulgaat', omdat ze geschreven werd in een alledaags, volks (vulgata) Latijn.
Die vertaling is nog altijd de officiële Bijbeltekst van de katholieke Kerk.Een kleine deur

Helena, de moeder van keizer Constantijn, de eerste christelijke keizer, bezocht Betlehem in 326. Niet lang daarna gaf haar zoon de opdracht om de geboortekerk te bouwen boven de grot waarin Jezus geboren zou zijn. Tweehonderd jaar later werd die kerk verwoest tijdens een opstand. Meteen daarna bouwde men een nieuwe kerk, die klaar was in 540. Die kerk staat er nog steeds. Kruisvaarders verkleinden het oorspronkelijke hoofdportaal. Rond 1500 werd de toegang nog verder verkleind tot een hoogte van 1,20 meter en een breedte van 79 cm. Zo kon men verhinderen dat de Turken de kerk te paard zouden binnenstormen. Omdat ook de zijportalen links en rechts werden dichtgemetseld, werd de kerk zelf gemakkelijker te verdedigen.

Betlehem in de Bijbel

Oude Testament

Rachel, de vrouw van Jakob

Genesis 35, 19
"Toen Rachel gestorven was, werd zij begraven langs de weg naar Efrata of Betlehem."
Lees meer


Ruth, de overgrootmoeder van David

Ruth 1, 1
"In de tijd van de rechters brak er in het land een hongersnood uit. Een man trok weg uit Betlehem in Juda en hij vestigde zich, met zijn vrouw en zijn twee zonen, als vreemdeling in de vlakte van Moab."


Ruth 1, 22
"Zo keerde Noomi, samen met haar schoondochter Ruth, de Moabitische, uit de vlakte van Moab terug. Zij kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst."


Ruth 4, 11
"Het volk dat in de poort bijeen was en de oudsten riepen uit: ` Wij zijn er getuigen van! Jahwe make van de vrouw die uw huis binnentreedt, een Rachel en een Lea, die samen het huis van Israel hebben gebouwd. Werd machtig in Efrata en vestig uw naam in Betlehem."
Lees meerDavid, koning van Israël

1 Samuël 16, 1
"Daarom sprak Jahwe tot Samuël: `Hoe lang zul je nog treuren over Saul, terwijl Ik hem heb verworpen en hij geen koning meer zal zijn over Israël? Vul een hoorn met olie: Ik zend je naar Isaï de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb Ik voor het koningschap bestemd.' "
Lees meer

De profeet Samuël ging naar Betlehem om er David uit te kiezen als toekomstig koning van Israël.De profeet Micha

Micha 5, 1
"Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt gij klein onder Juda's geslachten, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen."
Lees meer

De profeet Micha schreef dat Betlehem de geboorteplaats van een heerser over Israël zou zijn.Nieuwe Testament

Jezus Christus

Matteüs 2, 1
"Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten."
Lees meer


Lucas 2, 4
"Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten."
Lees meer


Volgens de evangelisten Matteüs en Lucas vond de geboorte van Jezus plaats in Betlehem. Exegeten stellen dit feit in vraag omdat Betlehem een grote symbolische betekenis heeft als stad van de grote koning David.

'RONDE van de BIJBEL'

Betlehem was de 'aankomstplaats' van de 'RONDE van de BIJBEL' met als thema's: Ruth, schaap, landbouwer.