Loading...
 

Rachel sterft

C. Leterme  Israël Mei 2012 345

Foto © Chantal Leterme (Israël 2012)


…page…

Genesis 35, 16-20: Rachel sterft

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 61)

Jakob en zijn mensen bleven niet in Betel, maar ze reisden verder. Toen ze dicht bij de stad Efrat waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeilijke bevalling en Rachel had veel pijn. De vroedvrouw zei tegen haar: ‘Stil maar, Rachel, je hebt weer een zoon gekregen.’
Rachel voelde dat ze ging sterven. Ze noemde haar zoon Ben-Oni. Maar Jakob noemde hem Benjamin.
Toen stierf Rachel. Ze werd begraven langs de weg naar Efrat, de stad die tegenwoordig Betlehem heet. Jakob zette een steen op Rachels graf. Die steen staat daar nog steeds.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Na een tijd vertrok Jakob met zijn familie en personeel uit Betel.
Niet ver van Betlehem kreeg zijn vrouw Rachel een kindje.
De bevalling was moeilijk.
Tijdens die zware bevalling zei de vroedvrouw tegen haar:
'Rustig, je krijgt weer een zoon.'

Maar Rachel voelde zich verzwakken.
Ze wist dat ze ging sterven.
Ze noemde haar zoontje Benoni.
maar Jakob noemde hem Benjamin.

Toen Rachel gestorven was,
werd ze begraven langs de weg naar Betlehem.
Jakob plaatste een steen op haar graf.
Die gedenksteen staat er vandaag nog altijd.Stilstaan bij …

Jakob
Derde aartsvader in Israël. Hij was de zoon van Isaak en Rebekka, de kleinzoon van Sara en Abraham. De twaalf stammen van Jakob, die ook Israël genoemd wordt, werden naar zijn twaalf zonen genoemd, behalve Levi, de stamvader van de levieten, die dienst deden in de tempel en Jozef, van wie zijn twee zonen, Efraïm en Manasse, zelf elk stamvader werden.
12 Stammen Van Israël

Betel
Betel (huidig Beitin) lag 16 km ten noorden van Jeruzalem, op de weg naar Sichem. De Bijbel vertelt dat Jakob bij de oud- Kanaänitische stad Luz droomde van een ladder die tot de hemel reikte en waar engelen op en af gingen. God sprak hem aan en beloofde hem land en veel nakomelingen Nadien richtte Jakob daar een steen op en noemde die plaats Betel (= huis van God).

Efrata / Betlehem
Efrata is de naam voor de streek rond Betlehem. Soms wordt die naam ook voor Betlehem zelf gebruikt.
Bijvoorbeeld: bij de profeet Micha: Micha 5, 1.
Volgens Jeremia (31, 15) lag Efrata bij Rama, ten noorden van Jeruzalem.

Rachel
Rachel was de jongste dochter van Laban, de broer van Rebekka (vrouw van Isaak). Rachel was de lievelingsvrouw van Jakob. Lange jaren was ze kinderloos. Ze kreeg uiteindelijk twee zonen: Jozef en Benjamin. Zij stierf bij de geboorte van Benjamin, haar jongste zoon.
Rachel is de enige 'stammoeder' die niet in Hebron, in de grot van Makpela, begraven is, maar aan de oude weg van Jeruzalem naar Hebron. Haar graf is een traditionele bedevaartsplaats voor vrouwen die een kind verlangen of een moeilijke geboorte vrezen.

Benoni
(= zoon van het lijden)
Rachel verwijst met deze naam naar de moeilijke bevalling van haar zoon.

Benjamin
= zoon van de rechterhand (= gelukskind)
Jakob veranderde de naam van zijn zoontje, omdat hij vreesde dat de naam Benoni lijden en ongeluk met zich zou meebrengen. In de betekenis van de naam zag men een opdracht voor het kind.
Benjamin ligt aan de basis van de stam 'Benjamin'. Bij het gebied dat aan de stam toebehoorde, was ook Jeruzalem, waartoe ook Saül en Paulus (Filippenzen 3, 5) behoorden.

Bij de tekst

Naamgeving

Nu geven ouders kun kinderen namen die ze graag horen, die goed klinken, modern zijn, apart … In de tijd die de Bijbel beschrijft was dat anders. In de naam die ouders aan hun kinderen gaven zat een opdracht, een programma. (= ‘Nomen est omen’) De naam zei wat ze met hun leven moesten doen.
Als het kindje van Maria de naam Jezus krijgt, dan krijgt dat kind met die naam als opdracht mee op te treden zoals God die redt, want dat is de betekenis van de naam Jezus.Ken je taal

Als men in het Nederlands zegt dat iemand 'de benjamin' is, dan bedoelt men daarmee dat hij de jongste van de groep is. Want Benjamin was de jongste zoon van Jakob.

Omdat Jakob heel erg veel van Rachel hield, zag hij deze zoon heel erg graag. Daarom gebruikt men 'benjamin' ook als men het heeft over een vertroeteld kind.Begraven langs de weg naar Betlehem

Rachel is de enige van de 'stammoeders' die niet in Hebron, in de grot van Makpela, begraven is. Haar graf ligt aan de oude weg van Jeruzalem naar Hebron. Het is een traditionele bedevaartsplaats geworden voor vrouwen die een kind verlangen of een moeilijke geboorte vrezen.
Haar grafmonument is nu helemaal ingekapseld in een bunker om beschermd te zijn tegen mogelijke aanvallen van terroristen.

Tombe Van Rachel (1911) Detail 2

Schilderij van de tombe van Rachel
zoals die eruit zag in 1911 (Detail van het schilderij)