Loading...
 

Dag van het Woord

De dag van het Woord

Wanneer?

De derde zondag door het jaar.Aanleiding

Aanleiding voor ‘de dag van het woord’ was de apostolische brief ‘Misericordia et misera’ van paus Franciscus in 2016, waarin hij schreef:
“Het is mijn grote wens dat het Woord van God steeds meer gevierd, gekend en verspreid wordt opdat het doorheen het mysterie van de liefde, die opwelt uit deze bron van barmhartigheid, steeds beter begrepen wordt. Zoals de Apostel verduidelijkt: ‘Elk Schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven’ "(2 Tim 3,16).

‘Het zou goed zijn mocht de gemeenschap op een zondag door het (liturgische) jaar haar engagement voor de verspreiding, kennis en verdieping van de Heilige Schrift vernieuwen: een zondag helemaal gewijd aan het Woord van God om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk.’

Woord

Niet zomaar een woord

Merk op dat in ‘Dag van het Woord’, woord met een hoofdletter wordt geschreven. Voor christenen betekent dit dat er verwezen wordt naar het ‘Woord van God’, dat ze lezen in de Bijbel én naar Jezus als het mens geworden woord van God.Elk jaar andere 'Woorden'

Wie de lezingen op zondag / weekend goed volgt, merkt dat daar een ritme in zit.
Op de grote feestdagen worden doorgaans telkens dezelfde teksten voorgelezen, maar de andere zondagen komen gedurende drie jaar telkens andere teksten aan bod.
In het A-jaar (A-cyclus):
vooral teksten uit het evangelie volgens Matteüs.
In het B-jaar (B-cyclus):
vooral teksten uit het evangelie volgens Marcus.
In het C-jaar (C-cyclus):
vooral teksten uit het evangelie volgens Lucas.
De teksten van de evangelist Johannes worden vooral in de paastijd voorgelezen.

'Bijbelin1000seconden' over het Woord

Algemene informatie

De Bijbel als boek

De Bijbel, een boek uit Palestina

Soorten teksten in de Bijbel
Inhoud

(Teksten die aan bod komen in 'bijbelin1000seconden.be')

Oude Testament

Nieuwe Testament
Omgaan met de Bijbel

Sleutels om Bijbelteksten te lezen

Kinderbijbels

Verantwoord vertellen uit de Bijbel