Loading...
 

Daniël 3, 14-20.91-92.95

2 Oven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 3, 14-20.91-92.95: Drie mannen in een oven

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1419-1420)

De koning werd heel kwaad. Hij liet de drie mannen onmiddellijk halen. Toen ze voor hem stonden, riep hij: ‘Is het waar dat jullie mijn goden niet willen dienen? En dat jullie niet knielen voor mijn gouden beeld? Luister, ik geef jullie nog één kans. Straks horen jullie weer muziek van fluiten, harpen en andere instrumenten. Dan moeten jullie knielen en buigen voor het gouden beeld. Maar als jullie dat niet doen, dan laat ik jullie onmiddellijk in de brandende oven gooien. Welke god kan jullie dan nog redden?’
De drie mannen zeiden tegen de koning: ‘Voor ons is dat wel duidelijk. De God die wij dienen, kan ons redden uit uw macht. Maar zelfs als hij ons niet redt, dan nog zullen wij uw goden niet dienen. En we zullen ook niet buigen voor uw gouden beeld.’

De koning werd nog kwader. Hij keek woedend naar de drie mannen en riep: ‘Steek de grote oven aan, en maak het vuur zeven keer zo heet als anders. Bind deze mannen vast met een touw en gooi ze in het vuur.’
Een paar sterke soldaten deden wat de koning gezegd had.

Plotseling sprong de koning op van schrik. Hij riep tegen zijn belangrijkste bestuurders: ‘Wij hebben toch drie mannen met touwen vastgebonden en in de oven laten gooien?’ En zij antwoordden: ‘Jazeker, koning.’
‘Maar ik zie vier mannen, niet drie! En ze lopen vrij rond in het vuur,’ zei de koning. ‘Er is niets met hen aan de hand. De vierde lijkt wel een engel!’

Toen zei de koning: ‘Ik dank de God van Sadrach, Mesach en Abednego! Zij hebben niet geluisterd naar mijn bevelen, maar ze vertrouwden op hun God. Ze wilden zelfs hun leven geven. Ze wilden beslist niet voor een andere god buigen. Daarom stuurde hun God een engel om hen te redden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Nebukadnessar vroeg aan Sadrak, Mesak en Abednego:
'Is het waar dat jullie mijn god niet vereren
en het gouden beeld niet aanbidden dat ik heb opgericht?
Maar misschien zijn jullie wel bereid
om je bij het horen van de muziek van hoorn en fluit, van citer,
luit en harp, van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten
neer te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb?
Als je dat weigert, dan word je onmiddellijk
in het laaiende vuur van een oven geworpen.
Welke god zal je dan uit mijn macht kunnen bevrijden?'
Sadrak, Mesak en Abednego antwoordden:
'Nebukadnessar, we vinden het niet nodig je vraag te beantwoorden.
Als er een god is die dat kan, dan is het onze God die wij vereren.
Hij kan ons bevrijden uit het laaiende vuur van een oven
en Hij zal ons ontrukken aan je greep, koning.
Maar de koning moet beseffen dat, ook als God ons niet redt,
wij je god niet zullen vereren
en het gouden beeld dat je hebt opgericht niet zullen aanbidden.'
Toen werd Nebukadnessar woedend op Sadrak, Mesak en Abednego.
Zijn gelaat vertrok.
Hij beval: 'Stook de oven zevenmaal heter dan gewoonlijk.'
Aan de sterkste kerels uit zijn leger vroeg hij:
’Bind Sadrak, Mesak en Abednego vast
en werp hen in de laaiende vuuroven.

Toen Nebukadnessar hun lofzang hoorde, was hij erg verbaasd.
hij stond snel op en zei tegen zijn raadsheren:
'We hebben toch drie mannen geboeid in het vuur geworpen?'
Ze antwoordden: 'Zeker, koning!'
Hij zei: 'Maar ik zie vier mannen die zich vrij en zonder wonden
in het vuur bewegen. De vierde gelijkt op een godenzoon.'

Toen zei Nebukadnessar:
'Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego:
Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden.
Vol vertrouwen op Hem hebben ze het bevel van de koning genegeerd
en hun lichaam prijsgegeven,
want ze wlden geen andere god vereren of aanbidden
dan hun eigen God.Stilstaan bij …

Oven
Wellicht gaat het hier om een oven waarin stenen gebakken werden.

Bij de tekst

Over Daniël

Klik hier voor meer informatie over deze profeet.