Loading...
 

Daniël 3, 68-74

2 IJskristallen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 3, 68-74: Juich voor God III

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dauw en sneeuwstorm, juich voor God,
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

IJs en koude, juich voor God,
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Rijp en sneeuw, juich voor God,
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Nachten en dagen, juich voor God,
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Licht en duisternis, juich voor God,
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Bliksems en wolken, juich voor God,
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Aarde, juich voor God,
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Bij de tekst

Context

Toen koning Nebukadnessar een groot gouden beeld had laten maken, dat hij liet plaatsen in een vlakte buiten de stad, riep hij iedereen die het land mee bestuurde bijeen bij de inwijding van dat beeld. Iedereen moest voor dat beeld knielen. Wie dat niet deed, moest in het vuur van een oven geworpen worden.
Iedereen knielde, behalve drie vrienden van Daniël. Zo kwam het dat ze in een oven werden gegooid. Maar ze raakten niet verbrand.
In de oven zongen ze een loflied voor God.