Loading...
 

Daniël 3,25.34-43

2 Vuuroven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 3, 25.34-43: Gebed in de vuuroven

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Azarja die rechtop stond midden in het vuur begon te bidden:

Omwille van je Naam:
verstoot ons toch niet voor altijd en verbreek je verbond niet.
Blijf goed voor ons omwille van Abraham, je vriend,
omwille van Isaak, je dienaar en van Israël, je heilige.
Aan hen beloofde Je hun nakomelingen even talrijk te maken
als sterren aan de hemel en als zandkorrels aan het strand van de zee.
Toch werden we het kleinste volk van alle volken op aarde, God.
Nergens ter wereld betekenen we nog iets omwille van onze zonden.
We hebben nu geen koning meer, geen profeet, geen leider,
geen brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukoffers,
zelfs geen heilige plaats waar we aan Jou kunnen offeren
om zo je goedheid te vragen.
Maar laat ons door Jou gehoord worden
omwille van ons vertrappeld hart en onze vernederde geest.
Mag ons offer vandaag bestaan in volmaakte aanhankelijkheid aan Jou
en mag het Je evenveel plezier doen
als de offers van rammen en stieren en tienduizenden vette lammeren,
want wie op Jou vertrouwt, wordt niet ontgoocheld.
We volgen Je met heel ons hart. We respecteren Je en zoeken Je.
Laat ons toch niet te schande worden,
maar behandel ons met goedheid en grote barmhartigheid.
Red ons op een wondere manier en verheerlijk je Naam, God.Stilstaan bij

Azarja
Hebreeuwse naam voor Abednego. Samen met Sadrach en Mesach werd hij in een vuuroven geworpen, een oven waarin wellicht stenen gebakken werden.

Abraham, Isaak, (Jakob) Israël
Abraham, Isaak en Jakob zijn de drie aartsvaders van de Israëlieten.

Offeren
Wie offert geeft geschenken aan God uit angst, uit eerbied, uit dankbaarheid of om iets aan Hem te vragen.
In de Bijbel zegden de profeten dat 'rechtvaardig zijn' en met God rekening houden in je leven, veel belangrijker is dan welk offer ook.

Bij de tekst

Inhoud

Azarja staat in de vuuroven en bidt voor zijn volk dat bedreigd wordt en dat zich te klein weet om nog iets te kunnen doen.
Uiteindelijk blijkt het niet te gaan om het klein zijn in getal, maar om het klein zijn in geloof.Toevoeging

Dit gebed van Azarja werd in de tweede eeuw voor Christus toegevoegd aan de Griekse vertaling van het boek Daniël. Daarom staat het niet in protestantse Bijbels.