Loading...
 

De profeet Zacharia

Wie was hij?

Leven

Volgens Zacharia was hij ‘de zoon van Berechja, de zoon van Iddo’ (Zacharia 1, 1).

Hij zou geboren zijn in Babylonië.

In 538 voor Christus keerde hij terug naar Jeruzalem, de stad waar zijn voorouders woonden.

Rond 520 voor Christus, tijdens het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië, begon hij in Jeruzalem op te treden als profeet. De stad was verwoest en de tempel moest dringend heropgebouwd worden terwijl het volk er economisch niet zo goed voor stond en er spanningen waren tussen hen die terugkeerden en hen die gebleven waren.

Samen met de profeet Haggai zette Zacharia zich in voor de heropbouw van die tempel. Beide profeten kregen daarvoor toestemming van de gouverneur Zerubbabel en van de hogepriester Jozua.Naam

De Hebreeuwse naam ‘Zacharia’ betekent: JHWH is indachtig / herinnert zich

Het boek Zacharia

Twee delen

In het elfde boek van de twaalf kleine profeten zijn er twee delen:

Zacharia 1-8Dit deel gaat vooral over het nationale en religieuze herstel van het joodse volk na de ballingschap en de heropbouw van de verwoeste tempel in Jeruzalem.
Zacharia 9-14Dit deel heeft het over de tijd van geluk en voorspoed op het einde van de geschiedenis, wanneer de Messias er zal zijn.
Boodschap

. God is trouw: Hij zal weer voor zijn volk zorgen en de mensen vreugde en geluk geven.

. Er is een bijzondere rol weggelegd voor het volk van God en voor Jeruzalem in de wereld.

. God zal de machtige volken overwinnen. Van overal zullen mensen komen om te helpen bij de heropbouw van de tempel.

. Jeruzalem, met de tempel, wordt het middelpunt van de wereld. Daar zal God koning zijn en vandaaruit over de hele wereld regeren.

Zacharia en het Nieuwe Testament

De profetie van Zacharia (Zacharia 9, 9-10) die het heeft over een koning die op een ezel komt is terug te vinden in de teksten uit het Nieuwe Testament over de intrede van Jezus op een ezel in Jeruzalem.
De manier waarop de evangelisten dit gebeuren beschreven, geeft aan dat ze in Jezus die ‘koning’ zagen, die door Zacharia voorspeld werd.


Zacharia in 'Bijbelin1000seconden'

Zacharia 2, 5-9a.14-15a: De droom van Zacharia

Zacharia 8, 1-8: De toekomst
Zacharia 8, 20-23: God is in Jeruzalem

Zacharia 9, 9-10: Profetie van Zacharia

Zacharia 12, 10-11: Groot verdriet