Loading...
 

De apostel Mattias

2 PPRubens Mattias

APOSTEL MATTIAS

(P.P. Rubens)


…page…

Apostel

’Handelingen van de apostelen'

Omdat er na de zelfmoord van Judas nog maar elf apostelen waren, werd gezocht naar een kandidaat om terug met twaalf te zijn. Een belangrijke voorwaarde was: de kandidaat moest behoren tot de groep volgelingen van Jezus toen Hij nog in Palestina optrad.
Twee kandidaten kwamen in aanmerking: Josef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus (= de rechtvaardige) en Mattias. Men liet hen loten. Het lot viel op Mattias. Zo werd hij de enige apostel die niet door Jezus zelf werd aangewezen.Legendes

Volgens legendes predikte Mattias in Judea, Ethiopië (De Romeinse provincie Aethiopia Pontica ten oosten van de Zwarte Zee?) en in Macedonië.
Hij zou gewelddadig gestorven zijn:
. steniging?
. onthoofd met een bijl?
. gekruisigd?Naamfeest

De heilige Mattias wordt gevierd op 14 mei.

Geschriften

Het Evangelie van Mattias

Clemens van Alexandrië (+ vóór 215), Origenes van Alexandrië (+ ca 254), Eusebius van Cesarea (+ 339), Ambrosius van Milaan (+ 397) en de Engelse monnik Beda kenden het 'Evangelie van Mattias', dat ze in één adem vernoemden met het 'Evangelie van Thomas'.

Men kent nog drie citaten uit dit evangelie:
Verbaas u over al wat is, want dat is de eerste stap om de dingen achter de werkelijkheid te leren kennen.’

‘We moeten vechten met het lichaam (‘het vlees’) en het onder de duim houden, zonder uit te zijn op ongebreidelde lustbevrediging, integendeel we moeten erop uit zijn om onze ziel te doen groeien in geloof en inwendige kennis.’

‘Als de buren van een uitverkorene tot zonde vervallen, dan is de heilige zelf tot zonde vervallen. Want als de gelovige zich had gedragen zoals het Woord hem opdraagt, dan hadden de buren zo’n afschuw gekregen van hun eigen levenswijze dat hij nooit tot zonde zou zijn vervallen.’

H. Mattias en kunst

Algemeen

Mattias wordt afgebeeld als een apostel (met een boek of boekrol in de hand) of met een attribuut dat verwijst naar zijn marteldood: een bijl of stenen die verwijzen naar zijn steniging.

Atelier S. MARTINI

Heilige Mattias (1317)

H. Mattias

::Tempera op paneel – Metropolitan Museum, New York (Bron: Wikipedia)

Dit paneel werd rond 1317 in Siena geschilderd, in het atelier van Simone Martini (1284-1344). Wellicht was dit werk een onderdeel geweest van een predella (voetstuk) voor een groot altaarstuk of van een reeks schilderijen met de elf apostelen, zonder Judas.

P.P. RUBENS

Heilige Mattias

PPRubens H Mattias