Loading...
 

De apostel Mattias

2 H. Mattias

(Wikipedia)


…page…

Apostel

’Handelingen van de apostelen

Na de zelfmoord van Judas waren er nog elf apostelen. Daarom zochten die naar een kandidaat om terug met twaalf te zijn. Specifieke voorwaarde was: de kandidaat moest behoren tot de groep volgelingen van Jezus toen Hij nog in Palestina optrad.
Twee kandidaten kwamen in aanmerking: Josef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus (= de rechtvaardige), en Mattias.
Men liet hen loten. Het lot viel op Mattias.
Hij werd dus de enige apostel die niet door Jezus zelf is aangewezen.Legendes

Volgens de legende predikte Mattias in Judea, Ethiopië (Romeinse provincie Aethiopia Pontica ten oosten van de Zwarte Zee?) en in Macedonië.
Hij zou gewelddadig gestorven zijn:
. steniging?
. onthoofd met een bijl?
. gekruisigd?Naamfeest

De heilige Mattias wordt gevierd op 14 mei.

Geschriften

Het Evangelie van Mattias

Clemens van Alexandrië (+ vóór 215), Origenes van Alexandrië (+ ca 254), Eusebius van Cesarea (+ 339), Ambrosius van Milaan (+ 397) en de Engelse monnik Beda kenden dit Evangelie. Ze vernoemden het in één adem met het Evangelie van Thomas.

Van dit Evangelie zijn er nog drie citaten bekend:
Verbaas u over al wat is, want dat is de eerste stap om de dingen achter de werkelijkheid te leren kennen.’

‘We moeten vechten met het lichaam (‘het vlees’) en het onder de duim houden, zonder uit te zijn op ongebreidelde lustbevrediging, integendeel we moeten erop uit zijn om onze ziel te doen groeien in geloof en inwendige kennis.’

‘Als de buren van een uitverkorene tot zonde vervallen, dan is de heilige zelf tot zonde vervallen. Want als de gelovige zich had gedragen zoals het Woord hem opdraagt, dan hadden de buren zo’n afschuw gekregen van hun eigen levenswijze dat hij nooit tot zonde zou zijn vervallen.’

H. Mattias en kunst

Algemeen

Mattias Ap Apostel Mattias


Mattias wordt afgebeeld als een apostel: met een boek of boekrol in de hand.
Hij wordt ook afgebeeld met een attribuut dat verwijst naar zijn marteldood:
. Met een bijl
. Met de stenen die verwijzen naar de steniging

Atelier S. MARTINI

Heilige Mattias (1317)

H. Mattias

Tempera op paneel – Metropolitan Museum, New York

(Bron: Wikipedia)

Dit paneel werd uitgevoerd rond 1317 in Siena, in het atelier van Simone Martini (1284-1344). Het zou deel uitgemaakt hebben van een predella (voetstuk) voor een groot altaarstuk of van een rij schilderijen waarop de andere elf apostelen staan.

P.P. RUBENS

Heilige Mattias

PPRubens H Mattias