Loading...
 

De profeet Ezechiël

EZECHIËL...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Ezechiël

Wie was hij?

De naam Ezechiël betekent in het Hebreeuws: ‘sterk is God’ of ‘hij zal door God versterkt worden’.
Over de profeet met die naam is weinig bekend. Hij was de zoon van priester Buzi en was zelf een priester van de tempel van Jeruzalem. Hij zou getrouwd geweest zijn. (Hij mocht niet rouwen bij haar dood!) In zijn boek blijkt dat hij de Levitische wetten goed kende (Ezechiël 4-5).

Hij leefde in de 6e eeuw voor Christus. In 597 voor Christus werd hij samen met vele vooraanstaanden naar Babel gedeporteerd.

Hij wordt profeet wanneer hij vijf jaar in Babel is. Hij krijgt visioenen over de toekomst van zijn land. Daarin ziet hij dat er een nieuwe tempel komt in Jeruzalem.
Zijn woorden geven de ballingen nieuwe hoop en moed: ze vertrouwen erop dat ze ooit naar Jeruzalem zullen terugkeren.
Hij wil ook helpen om het verbond met God op een nieuwe manier te begrijpen want ze leven ver weg van Jeruzalem, op een plaats waar ze hun tempelcultus niet kunnen beleven.

Over zijn levenseinde is niets bekend. In Irak, in de omgeving van het antieke Babel, wordt wel een graftombe aangewezen waarin zijn lichaam zou liggen.

De tijd waarin hij leefde

In 597 veroverde Nebucadnesar Jeruzalem. Hij legde het volk een zware belasting op, deporteerde een deel van de inwoners (onder wie Ezechiël) en vertrok na de installatie van een vazalkoning.
Het volk liet zich leiden door profeten die het in slaap susten met de illusie dat dit een voorbijgaand slecht moment was.

In Jeruzalem pleitte de profeet Jeremia voor onderwerping aan de Babyloniërs. Voor hem was de belangrijkste vraag niet of het volk vrij en politiek afhankelijk was, maar of het rechtvaardig was en geestelijk vrij doordat het zijn God dient en het rechtvaardig is. Maar Jeremia werd 'verrader van het vaderland' genoemd.

In Babylon zei Ezechiël hetzelfde tegen zijn volksgenoten waarmee hij samen werd weggevoerd. Dat haalde niets uit. In het geheim maakten ze alles klaar om hun broeders te verwelkomen als die hen zouden komen bevrijden ...
In 587 zagen ze hen komen, niet als bevrijders, maar met een touw om hun nek, uitgeput na een mars van 1500 kilometer, in het gevolg van een koning met uitgestoken ogen, die als laatste beeld dat van zijn vermoorde zonen bewaarde.


Het boek Ezechiël

Inhoud

Dit boek kan in vier delen worden samengevat:

. Het roepingsvisioen van Ezechiël (Ezechiël 1-3)

. De aankondiging van de val van Jeruzalem en de ballingschap (Ezechiël 1-24)

. De profetieën tegen de vijanden van Juda (Ezechiël 25-32):
Ammonieten (Ezechiël 25:1-7)
Moabieten (Ezechiël 8-11)
Edomieten (Ezechiël 12-14)
Filistijnen (Ezechiël 15-17)
Tyrus en Sidon (Ezechiël 26-28)
Egypte (Ezechiël 29-32).

. De woorden van troost vanuit de hoop op het herstel en de terugkeer van het volk Israël naar Jeruzalem (Ezechiël 33-48).

Ezechiël en kunst

Schilderkunst

MICHELANGELO

Ezechiël is één van de profeten die hij in de Sixtijnse kapel schilderde.

Michelangelo Ezechiele 1510

Beeldhouwwerk

C. CHELLI

De profeet Ezechiël

Profeet Ezechiël

Carlo Chelli maakte dit beeld van de profeet Ezechiël. Het is te zien onderaan de voet van de zuil van de Onbevlekte Ontvangenis op de Piazza di Spagna in Rome. Die zuil herinnert aan het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria dat Paus Pius IX in 1854 afkondigde.

Ezechiël in 'bijbelin1000seconden'

. Ezechiël 17, 22-24: Een prachtige ceder

. Ezechiël 33, 7-9: Bewaker over het volk
. Ezechiël 34, 11-12.15-17: Ik zorg voor mijn schapen
. Ezechiël 37, 1-14: Het visioen van de beenderen
. Ezechiël 37, 12-14: Weer leven!